קשר עין גליון 284 - ירחון ארגון המורים - דצמבר 2018

הנוחות מעודד את השימוש באור טבעי, אקוסטיקה טובה, טמפרטורה מבוקרת, תאורה, צבע ורהיטים נוחים. ה ָ יק ִ ט ֵ סת ֶ - א Aesthetics .2 כולל סימטרייה, הרמוניה, פשטות SKG המושג אסתטיקה של והתאמהלמטרה. תכונותאלההן חיוניות. מחקריםמוכיחיםשמורים ולומדים החווים מרחבי למידה נוחים, פונקציונליים ואסתטיים מייחסים את זה לאכפתיות של המוסד ורואים בכך הבעת כבוד .)Souter et al. 2011( שלו כלפיהם וכלפי ההצלחה שלהם ה ָ ימ ִ ר ְ - ז Flow .3 המושג זרימה מתייחס לתנועה של האדם בחלל הפיזי. נשתמש במטפורה של מים זורמים: המים יוצרים מערבולות קטנות במקומות המתאימים לאורך המסלול, ובאזורי המערבולות הקטנות האלה השוהים במרחב יכולים לעצור, לשבת לבד ולנוח או להיות עם עמיתים ולשקוע בשיח או בלמידה. - הון עצמי Equity .4 העיקרון של הון עצמי מתחשב בצרכים האישיים ובהבדלים התרבותיים והפיזיים של השוהים במרחב. למשל: רמפת גישה לכיסא גלגלים, השקעה של מחשבה על הגבהים המותאמים

במרחב? מה הצרכים שלהם? - כך בית הספר צריך לחשוב לעצמו, מהי למעשה מטרת חדר המורים? מה בית הספר רוצה שיקרה במרחב הזה? האם זה מקום להירגעות בלבד? או שמא היו רוצים שתתרחש בו גם למידת עמיתים? מה הם בדיוק הצרכים של המורים שיושבים במרחב? ועל פי המסקנות לעצב למורים מרחב נעים מרחיב אופקים. זה המעט שאנו יכולים לעשות עבור המורים שלנו. פונקציות לחדר מורים 6 פונקציות מרכזיות, לפחות: 6 לחדר מורים יש . מקום עבודה (משרד) 1 . מקום לאכול בו, לשתות ולדבר עם מורים אחרים (בית קפה) 2 . מקום לברוח אליו ולזכות בו לקצת פרטיות (מקלט) 3 . מקום לאחסון ניירת וספרים (ספרייה) 4 . מקום לאחסון חפצים אישיים בסביבה בטוחה (מחסן) 5 . מקום להתעדכנות במידע וחדשות (לוח מודעות) 6 התאמת העיצוב של חדר המורים לתפקידו האוסטרלי פיתח שבעה עקרונות תכנון ועיצוב של SKG פרויקט מרחבים חינוכיים המעודדים למידה ותורמים לבניית הידע. בעיצוב חדר מורים, המשמש גם חלל ללמידה מקצועית בתוך בית הספר, יכולים המעצבים לשים לב לקריטריונים האלה כדי לפתח מרחבים שמורים מרגישים בהם בנוח. הם מזמנים זרימה של רעיונות, ועצם של well being- העיצוב לפיהם למעשה משפר את תחושת ה השוהים במרחב ומזמן עשייה פרודוקטיבית. - נוחות Comfort .1 נוחות במובן הפיזי והנפשי של תחושת הרווחה האישית. עקרון

היום אנו יודעים שמרחבים חדשניים, אשר מותאמים לצורכי הלומדים, משפרים לא רק אלא גם את engagement את האקלים וה- הישגי הלימוד.

15

Made with FlippingBook Online newsletter