קשר עין גליון 284 - ירחון ארגון המורים - דצמבר 2018

אני תלמיד מצטיין! בזכותהפרויקט

מ. ערוסי כיתה ז’, אשקלון

ם י ד י ע מ ם י ר ו מ ו ת ו ר ו מ

התוכנית הטובה ביותר 2018 לשנת

קובץ מידע והדרכה מפורטת     תוכנת מחשב להתקנה על מחשב ביה״ס כרטיסים מגנטיים ממותגים קורא כרטיסים "קליקארד" על עמידה ביעדים שהוצבו מראש ע"י הצוות החינוכי ומימושם ע"י מתן פרסים. התוכנית כוללת: – הכרטיס שנותן לך נקודות

העצמה אישית וערכים יהפכו להיות אורחי קבע בכיתתך!

למידה חוויתית, בקליק!

לפרטים נוספים והזמנות 052-502-6205

Made with FlippingBook Online newsletter