קשר עין גליון 285 - ירחון ארגון המורים - ינואר 2019

ארגון המורים, באמצעות משרד עו“ד סיגל פעיל ושות׳, הגיש תביעה לביה“ד האזורי לעבודה בתל אביב בעניינו של מורה לכימיה, שנות עבודה במועצה ובמשרד 20- שלאחר כ החינוך, יצא לחל“ת באישור המועצה ומשרד הודיע המורה לראש 31.3.2014 החינוך. ביום המועצה על סיום החל“ת ועל רצונו לשוב לעבודה. ראש המועצה הפנה את המורה למנהל בית הספר, וזה התחייב לפני המורה על שיבוצו לעבודה בשנת הלימודים הבאה, בהיקף המשרה בו עבד טרם יציאתו לחל“ת. אלא שעם פתיחת שנת הלימודים לא רק שהמורה לא שובץ לעבודה, אף הודיעו לו שאין בכוונת המועצה לשבצו לעבודה, לכאורה בטענה כי לא אושר לו חל“ת כדין. למעשה, המועצה פיטרה את המורה מעבודתו, ללא שימוע וללא הליך מתאים ואף לאחר המועד הקובע לפיטורי ). בתום הליך ארוך, בפסק 31.5( עובד הוראה , קיבל בית הדין לעבודה את 13.12.18 דין מיום התביעה כמעט במלואה והורה למועצה לשלם משכורות בתוספת ריבית והצמדה 12 למורה כחוק מיום הגשת התביעה, בתוספת סך של בגין הוצאות שכר טרחת עו“ד. ₪ 20,000 בתחום הרכב אנו ממשיכים במבצעים לרכישת רכבים דרך "אוטו סנטר" תוך מתן הלוואת מימון בגובה חודשים. 36 - ללא ריבית ל ₪ 50,000 בתחום הסלולר והאינטרנט הביתי מבצעים אטרקטיביים בחברת הסלולר והאינטרנט הביתי בחברת פרטנר עבור מורים חברי ארגון המורים ובני משפחותיהם. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר ארגון המורים. הקשר עם המורים וחדרי המורים בתחילת שנה"ל חולקו שעוני קיר וכוסות חד פעמיות. בימים אלו אנו נותנים לכל מורה פעיל שי אישי - מעמד מגנטי לטלפון נייד לרכב, ומאחלים לכם, המורים, ולבני משפחותיכם נסיעה אנו עושים כל מאמץ להרחיב את פעילות בטוחה. המחלקה לטובת חברי ארגון המורים ולהנאתם. בהזדמנות זו צוות המחלקה ואני מאחלים לכם חורף בריא ורכישות מוצלחות ומהנות.

משלחות לחו“ל נוסף למסע לפולין יש בתי ספר שמוציאים משלחות של תלמידים לחו“ל. מורים המלווים את התלמידים במסע לפולין מתוגמלים על פי ההסכמים הקיבוציים. משרד החינוך ובעלויות נוספות אינם מתגמלים מורים שמלווים משלחות לחו“ל (פרט למסע לפולין). לפיכך, אין להתלוות למשלחות שבהן המעסיקים אינם מתגמלים על פי ההסכמים. שמירה בטיולים ליווי תלמידים בטיולים ע“י המורים נעשה לאורך כל היום: משעות הבוקר המוקדמות עד שעות הערב. במהלך הטיול המורים מתבקשים לבצע תורנות שמירה בלילה - דבר שאינו מקובל על ארגון המורים והוא בניגוד לחוק עבודה ומנוחה. אין להסכים לבצע שמירה בלילה. זה לא תפקידנו. על הנהלת ביה“ס לדאוג למלווים נוספים (לא מורים) שיבצעו את ההשגחה על התלמידים במהלך הלילה. ולסיום, פסק דין שהתקבל לאחרונה בנושא שלצערנו אינו מקרה יוצא דופן ולכן חשבנו שיש בו עניין לכלל ציבור המורים: אירועי ארגון המורים לא מכבר החלה השנה ואנו כבר כמעט במחצית שנה"ל ולקראת מבחני בגרות למועד חורף. אכן, הזמן אינו עומד מלכת... רק לפני זמן קצר חגגנו את חנוכה, באירועים מרכזיים, ועתה אנו נערכים לקראת נשפי פורים. נקיים אותם השנה בפריסה ארצית, בארבעה אזורים שונים בארץ, במקומות האלה: במרכז הקונגרסים "אווניו", בחיפה, בבאר שבע ובטבריה. פרטים נוספים ואופן רכישת הכרטיסים יפורסמו באתר ארגון המורים. מוצרי חימום לחורף, מכשירים חשמליים וטלוויזיות עם בוא החורף העלינו לאתר את ההצעות למוצרי חימום ביתיים בהנחה לחברי ארגון המורים ונוסף לכך מגוון מכשירי חשמל. כמו כן יש מבצע ייחודי לחברי הארגון לרכישת טלוויזיות .LG באמצעות אי.מ.סי - יבואן רשמי של

קשר הודעות הארגון 11

המחלקה לפנאי ונופש

גבי עטיה

יו"ר המחלקה לפנאי ונופש; ממונה על העמותה הפדגוגית ועל "קשר עין"

Made with FlippingBook Learn more on our blog