קשר עין גליון 285 - ירחון ארגון המורים - ינואר 2019

מוטמעים באופן מאוזן וקונסיסטנטי במערך Each עקרונות הלמידה ומוערכים בחלופות הערכה המותאמות למיומנויות .21- המאה ה ,Each תהליכים פדגוגיים מורכבים, לצד מיזמים של מחברים בין ידע ועניין לערכים חינוכיים, קהילתיים, אקדמיים ומחקריים, ומכוונים, בסופו של תהליך, לפיתוח מיזמים קהילתיים, חברתיים ומדעיים עירוניים. המודל מאפשר פרסונליזציה במרחב העירוני, הפורמלי והבלתי- יליוּת חברתית, למידה שיתופית ִ פורמלי, במטרה ליצור מוֹבּ רב-גילית (ללא מגבלות מקום וזמן), אוטונומיה בבחירה של תחומי דעת על פי עניין, אתגר וסקרנות, העצמה אישית .)Lifelong Learning( ולמידה לאורך החיים ,Each- כך מתפתחת תשתית לשפה פדגוגית מיוחדת ל הטומנת בחובה משתנים המתממשקים עם מאפייניהם האישיים של הלומדים ומטרות ההישג שלהם, כדי להגיע לאוטופיה ערכית, קהילתית, אקדמית ומחקרית. בסופו של תהליך נקבל בוגר ערכי, אינטליגנטי, אכפתי ומשפיע בחברה ובקהילה.

גבוה. בכללן: מיומנויות זיהוי עיקר וטפל, ארגון ומיפוי של מידע וידע, חיפוש סיבות לתופעות, עריכה והשוואה בין תופעות, הסקת מסקנות, גילוי נקודות מבט מגוונות, מציאת הוכחות, הצדקות ונימוקים לטיעונים שונים, יצירת תהליכי פתרון בעיות ושימוש מושכל במטפורות ואנלוגיות. עם זאת החשיבה תלוית הקשר, ולא תמיד יש חשיבות למדרג הקוגניטיבי-היררכי של המיומנויות, אלא להקשר הכולל את מאפייני המשימה ואת מאפייני הלומד (גלסנר, א., בן דוד, )2009 ,. ע., איגר, ע לסיכום היא שפה פדגוגית חדשנית המופעלת במרחב Each- שפת ה העירוני ומשלבת ארבעה עקרונות פדגוגיים מרכזיים. העקרונות מובנים בתוך תהליכי ההוראה, בכל תחומי הדעת ובכל שכבות הגיל, החל מהגיל הרך ועד לתום הלימודים בבית הספר התיכון. התוכניתמשלבת נושאיםאקטואליים, רלוונטיים לעולמםשל התלמידים, מהעולם החברתי, הקהילתי, האקדמי והמחקרי.

Each מודל

38

Made with FlippingBook Learn more on our blog