קשר עין גליון 285 - ירחון ארגון המורים - ינואר 2019

עוסק בחינוך? ספרים אלו חיוניים לעוסקים בחינוך, לבתי הספר ולכל בית בישראל

דיני חינוך ובתי הספר

ארבעה ספרי יסוד ביהדות

ארבעת ספרי היסוד ביהדות הם הבסיס לארון הספרים בכל בית בישראל. הספרים מסודרים עם מפתחות בסגנון אנציקלופדי, המפנים ישירות לכל נושא הקיים בהם. כל ספר בכרך נפרד.

המשנה תורה לרמב"ם

התלמוד הבבלי כולל כל המשנה

עמ', בכרך אחד, 913 עם חמישה מפתחות בסגנון אנציקלופדי, כולל מפתח ערכים אלפביתי של ערכים 35,000- כ ומפתח פרשנות פסוקים 3,800- של כ מהתנ"ך.

עמ', בכרך אחד, 1317 עם שבעה מפתחות בסגנון אנציקלופדי, כולל מפתח ערכים אלפביתי של ערכים 79,000- ומפתח פרשנות פסוקים 18,000- של כ מהתנ"ך.

כ

250

200

280

השלחן ערוך עם הגהות הרמ"א

התלמוד הירושלמי והמשנה הכלולה בו

משלב חוקים, תקנות והוראות שעה בכל הנוגע לחינוך בבתי הספר הרגילים, בחינוך המיוחד ולזכויות התלמידים בישראל. למנהלים, למורים, ספר חובה למחלקות חינוך ברשויות המקומיות ולכל העוסקים בחינוך.

עמ', בכרך אחד, 888 עם שישה מפתחות בסגנון אנציקלופדי, כולל מפתח ערכים אלפביתי של ערכים 32,000- כ ומפתח פרשנות פסוקים 2,700- של כ מהתנ"ך.

עמ', בכרך אחד, 840 עם שבעה מפתחות בסגנון אנציקלופדי, כולל מפתח ערכים אלפביתי של ערכים 37,000- כ ומפתח פרשנות פסוקים 7,000- של כ מהתנ"ך.

220

200

20 % 2019 לפברואר 28 / בתוקף עד כ"ג אדר א' תשע"ט

הנחה לקנייה דרך האתר על הספרים שבפרסום https://ktuvim.co.il igmwtr 19 : קוד קופון

ירושלים • הוצאת כתובים ש י ו ו ק ו ה ו צ א ה ל א ו ר - ס פ ר י ח ו ק ו משפ ט 02-6259228 : פקס 02-6259229 : טלפון 9137101 ירושלים 37218 . ג', ת.ד 16 המלך ג'ורג https://ktuvim.co.il • info@ktuvim.co.il

Made with FlippingBook Learn more on our blog