קשר עין גליון 289 - ירחון ארגון המורים - מאי 2019

יש כאן פתיחת מסלול ודלת לדורות הבאים, דעו מה התרחש ברומניה; השואה ברומניה ֵ שי כונתה “השואה השקטה” בשל היעדר מידע ותשומת לב ובשל אופן היחשפותה האיטי בשנים האחרונות חשיבות המצעד גם לדורות הבאים מצעד החיים ברומניה חשוב כדי להטמיע במידת האפשר בתודעת הדור הרומני הצעיר את מאורעות הימים השחורים בהיסטוריה הלאומית שלהם, שכן האנטישמיות לא נעלמה מרומניה עד היום. האמירה במצעד החיים – “אנחנו כאן! ניסיתם להשמידנו, אך לא, אנחנו כאן” הינה בעלת עוצמה. המידע חשוב ביותר לצעירי ישראל החושבים כי השואה היא אושוויץ ודכאו בלבד. כולם יודעים מה היה בפולין ומעט יודעים מה היה ברומניה. יש כאן פתיחת מסלול ודלת דעו מה התרחש ברומניה. ֵ לדורות הבאים, שי השואה ברומניה כונתה “השואה השקטה” בשל היעדר מידע ותשומת לב ובשל אופן היחשפותה האיטי בשנים האחרונות. ילדיי, הנכדים של הוריי, יודעים את סיפור השואה שהתרחשה ברומניה, וראוי שכל ילד ישראלי ידע את סיפור שואת יהודי רומניה. לסיום, מצעד החיים ברומניה תשע”ח, שזכיתי להשתתף בו באמצעות ארגון המורים בבתיה”ס העל-יסודיים, הוא ם המנציח ַ צעד דרך של “לחיות, לזכור ולספר לעולם”. רק ע את זיכרון העבר, ושומר עליו, מסוגל להעניק תוכן וליצוק משמעות להווה ולבנות את העתיד. אני מקווה שבשנים הבאות ירבו חברי ארגון המורים בבתיה”ס העל-יסודיים שיצאו למצעד החיים ברומניה (גם דור שני, שלישי ורביעי), ועל ידי כך יפיצו את המידע ויגבירו את תודעת הציבור לשואה שעברה על יהודי רומניה.

במהלך מצעד החיים היינו במקומות מספר: ביאשי – עיר יהודים, בפודו 13,000 - נרצחו בשבוע אחד כ 1941 בה ביוני 1,200 - אילואיי – בבית העלמין היהודי יש קבר אחים של כ יהודים שמתו ברכבת המוות שיצאה מיאשי, בוטושאן, סוצ’אבה ודורוהוי שבה היה הפוגרום הראשון בשואת יהדות רומניה. בכל מקום התקיים טקס זיכרון מרשים, ובו השתתפו ראש העירייה שבה ביקרנו, נשיא המחוז וראש הקהילה היהודית המקומית. כמו כן הצטרף, פעמים מספר, הקונסול הרומני בארה”ב שמיועד להיות שגריר בישראל. בכל עירייה שהגענו אליה נערכה לנו קבלת פנים יפה. ביקרנו בבתי הכנסת שנותרו, ראינו את המאמץ שנעשה לשמרם ולהתפלל בהם. סיירנו בבתי העלמין היהודיים תוך קבלת הסבר. הטקסים בכל בתי הקברות היו מרגשים מאוד. היה חיבור רגשי לגורל המשפחות הפרטיות של משתתפי מצעד החיים ולכלל יהודי רומניה. הטקס המרשים ביותר היה בעיר יאשי, בו השתתפו דמויות מהנהגת העיר ומהקהילה היהודית, תזמורת צבאית וגנרלים מהצבא הרומני.בטקסים שותפו רבים מאנשי המשלחת בהתאם לקשר שהיה להם למקום הטקס. אני השתתפתי ונשאתי דברים בהתרגשות בשני טקסים, בבתי העלמין בבוטושאן ובדורוהוי. בבתי עלמין אלו קבורים חלק מבני משפחתי. בבית העלמין בבוטושאן מצאתי שניים מבני משפחתי והדלקתי נרות זיכרון. לגיוון המסע ולהקלת המועקה שעלולה הייתה להצטבר במהלך מסע כזה, השתתפנו בערבי תרבות שהתקיימו לכבודנו, ונהנינו משירה, נגינה וריקוד המאפיינים את הפולקלור הרומני.

בואו בהתרגשות ונצעד ביחד במצעד החיים ברומניה .28.6.2019 תשע”ט שיצא בתאריך

23

Made with FlippingBook flipbook maker