קשר עין גליון 289 - ירחון ארגון המורים - מאי 2019

מרגישה שעוזרת לו בלמידה? דרכו של סיפור לגעת בסיפור אחר הדומה לו. סיפור “אבי הנעלב” עורר סיפורים אחרים שנארגו זה בזה והציפו קושי וחשיבה להמשך העבודה החינוכית עם אבי. מתוך כך סיפורו של המורה איתי נבלע וקולו נדחק ולא נשמע. סיפור “אבי הנעלב” צבע לרגע את זהותו של אבי, עד אשר כל מידע שאינו תואם אותו נחווה כשולי או לא שייך לסיפור שנבנה. השאלה “האם ישנם סיפורים אחרים על אבי שאתם מכירים?” מזמינה את כלל המשתתפים בישיבה לצאת מהסיפור שסופר עתה, שהנו חשוב עד מאוד, וללכת למקום חדש. היא מציעה להשתחרר לרגע מהסיפור המסופר ולנסות לספר או להקשיב לסיפורים אחרים על אבי. ברגע זה, של הזמנה לסיפורים נוספים, איתי המורה להיסטוריה חוזר על דברים שאמר בתחילה. הוא מספר על שיפור בתפקוד הלימודי וגם רונית המחנכת מצטרפת לכך. היא מוסיפה שבתיווך למידה מתאים, אבי למד טוב יותר. דפנה, הרכזת הפדגוגית, מנסה להבין ולדייק בדבריה מתוך רצון לזהות דרך למידה מתאימה לאבי, דרך שאולי תוכל לשמש את שאר המורים המלמדים אותו. וכך, לסיפור של אבי הנעלב הצטרפו סיפורים נוספים: שיפור בתחום הלמידה בחודש האחרון, ותיווך באמצעות כלים חזותיים שיכול לסייע בהוראה עבור אבי. רעיון אי הידיעה מבקש מאנשי החינוך להעז ולהניח לרגע את הסיפור המסופר ולתת פתח לסיפורים אחרים. מציע הוא להיות בעמדה נפשית של מוכנות להיות מופתע כל העת מסיפורים חדשים על התלמיד, וכך במהלך הישיבה הפדגוגית ובשאר הזירות בבית הספר, אנשי החינוך רואים את זהות התלמיד באופן רב סיפורי ורחב יותר. מתוך עמדה זו ובתהליך מקביל גם התלמיד יוכל להעז ולהאמין לסיפור המועדף והמעשיר ההולך ונרקם.

התלמיד, שכן “אבחנה” זו עלולה להשפיע על אנשי החינוך לשייך כל התנהגות של אבי לכותרת “ילדותיות”. וכך, באופן פרדוקסלי, דפוס זה עלול להישמר. כדי להגיע לידי רב סיפוריות ולהימנע מסיפור צר ויחיד אנו זקוקים לעזרתה של “אי הידיעה”. עמדה זו עוזרת להתייחס לידע הקיים לגבי אבי בצורה טנטטיבית ולא מוחלטת. היא מסייעת לרוקן לרגע את מה שאנו יודעים, לא להישאר רק בסיפור “אבי הנעלב” אלא להקשיב לסיפורים אחרים מהשנה האחרונה. מתוך עמדה זאת ניתן לחפש סיפורים בהם אבי נעלב והתמודד בצורה אחרת, סיפורים שבהם הופיעה התנהגות לא ילדותית אצל אבי, סיפורים אחרים או התפתחויות חיוביות שזוהו במהלך השנה. : אז דיברנו על אבי ועל כך שישנו דפוס היעלבות הדורש אני התייחסות. תודה, אני לא ראיתי כך את הדברים וזה בהחלט מלמד ומחדד. בנוסף, הייתי רוצה לשאול, האם ישנם סיפורים אחרים על אבי שאתם מכירים במהלך התקופה? סיפורים שאינם בהכרח הולכים יד ביד עם הסיפורים שסיפרנו עד כה? : אמממ... אני התחלתי לספר על כך שחל שיפור ניכר איתי אצל אבי במהלך החודש האחרון. משהו בו רציני יותר. בעבר הוא היה נכנס ויוצא במהלך השיעור, היום הוא נשאר, מתעניין ועושה את כל המטלות בכיתה. : אני שמחה לשמוע על כך. האמת, גם אני מרגישה רונית שיפור בתחום הלימודי בזמן האחרון... לדוגמה, בשיעורי לשון הוא מתקדם מאוד יפה. בעבר הוא לא היה עושה משימות עבודה, כי הוא אמר שהוא לא יודע כלום, והיום הוא מתאמץ ולומד עם דפי העבודה. אני מרגישה שכאשר אני מצליחה לתווך לו את הלמידה, הוא פחות נבהל ומצליח קצת יותר לגשת למשימה. : תוכלי אולי לספר קצת על עבודת התיווך שאת דפנה

39

Made with FlippingBook flipbook maker