קשר עין גליון 294 - ירחון ארגון המורים - דצמבר 2019

ראש התוכנית להוראה בבית הספר העל-יסודי במכללת לוינסקי לחינוך | ד״ר גליה סמו

מיזם ללימוד מקרא בשיטת סבב יוזמה המשותפת למכללת לוינסקי לחינוך ולמט”ח להוראת מקרא בשלושה מרחבי למידה

בשנים האחרונות נערך פיילוט של דרך חדשנית ללימוד מקרא בכמה בתי ספר ברחבי הארץ. תהליך הלמידה בו הוא היברידי, כלומר, משלב למידה פנים אל פנים ולמידה מתוקשבת. הלמידה נעשית בשיטת סבב, בדרך זו: הנושא נלמד בשלושה מרחבי למידה - למידה אישית מתוקשבת, שבה התלמיד מבצע משימות אישיות בעבודה במחשב, למידה במרחב הקבוצתי, שבה ניתנות לתלמידים משימות הדורשות שיתוף פעולה ואינטראקציה קבוצתית, ולמידה עם המורה בשיטה הפרונטלית המסורתית. התאמת חלל הכיתה ללמידה חדשנית זו נעשית על ידי חלוקתו לשלושה מרחבי למידה שונים. במרחב הלמידה האישית נדרש חיבור טוב לרשת התקשורת האלחוטית ומקום ללמידה עם מחשבים אישיים, בלמידה בקבוצה נדרש מרחב המאפשר דינמיקה קבוצתית ואפשרות ליצירה, ובלמידה עם המורה נדרש מקום ישיבה המאפשר לנהל דיון ושיח עם המורה. שיטה זו מציבה כמה אתגרים בפני צוותי ההוראה - בניית מערכי שיעורים המותאמים לדגם הסבב, פתרון בעיות טכניות דקות) והתאמת מבנה הכיתה 90 (נדרש שיעור כפול שאורכו למרחבי הלמידה השונים. הלמידה בדגם הסבב התקיימה עד עתה בארצות הברית ובאסיה במתמטיקה ובמדעים, ובכיתות היסוד אף באנגלית התגבשה יוזמה המשותפת למכללת 2017 כשפת אם. בשנת לוינסקי לחינוך ולמט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) ללמד מקרא בדגם זה, והפיילוט - במימון קרן אבי חי - החל. בתשע"ט, השנה השלישית לתוכנית, הורחב המיזם, ונרקם שיתוף פעולה עם המחלקה להוראת המקרא בחינוך הממלכתי-דתי במשרד החינוך, ובמסגרתו הצטרפו להוראה בדגם הסבב שלוש אולפנות. בשנת הלימודים הנוכחית נבחנת הרחבת הדגם להוראה בינתחומית במקצועות הומניסטיים. הוראה ולמידה בשיטה זו מאפשרת בידול (דיפרנציאציה), כישורי חקר וגילוי, למידה המותאמת ליכולות של התלמידים ומתן אוטונומיה לתלמידים באמצעות העברת האחריות ללמידה אליהם. תגובות התלמידים ללמידה בדגם זה חיוביות

מאוד ומעידות על הצורך בלמידה עצמית ועצמאית. הפרקים המתאימים ביותר להוראה מסוג זה הם פרקי סיפור מקראי, חוק, שירה וחוכמה, המאפשרים הסתכלות רב ממדית ובו-זמנית בטקסט הנלמד. מרים בלומנטל, ראש צוות מקרא במט"ח: “הוראה מעורבת בשיטת הסבב מאפשרת שימוש מיטבי בתשתיות הקיימות במערכת החינוך מבחינה טכנולוגית ומבחינת כוח האדם. מורה יחיד בכיתה מלאה, עם עשרה מכשירי קצה בלבד, יכול להעניק לתלמידיו חוויה מגוונת ופעילה שבה כל אחד מהם נוכח ונראה לעיני המורה. נוסף על כך הפיילוט לימד אותנו שכאשר מורים הם פתוחים לשינוי מודל ההוראה שלהם, הלמידה עוברת למרכז השיח, ומורים מפתחים גמישות מחשבתית ויצירתיות רבה ומגדירים מחדש את תפקידם בכיתה". הוראה ולמידה בשיטה זו מאפשרת מתן אוטונומיה לתלמידים באמצעות העברת האחריות ללמידה אליהם; הפרקים המתאימים ביותר להוראה מסוג זה הם פרקי סיפור מקראי, חוק, שירה וחוכמה, המאפשרים הסתכלות רב ממדית ובו-זמנית בטקסט הנלמד

33

Made with FlippingBook Publishing Software