קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

מלווה מוסדות חינוך ורשויות מקומיות בתהליכי פדגוגיה חדשניים | ניר רווה

לכל אדם יכולת להיות מורה למי שזקוק לו בתקופה זו של מגפת הקורונה להיות מורה עכשיו

אני מפחד, חוסר ודאות ואני מנהלים ריקוד מהיום שאני זוכר את עצמי, אבל עכשיו אני כמעט משותק. יצאתי לעצמאות כלכלית, מה עם הילדים, מה עם אימא שלי והאיום על האוכלוסייה הבוגרת, מה, מה, מה. מרוב סימני שאלה כמעט לא נשאר לי מקום להירגע רגע ולהתבונן. כמעט במרווח הזה בין השיתוק לפעולה נמצא המורה שבי, שלי. זה זמנם של המורים, אלו שנושאים בתואר ואלו שאינם יודעים שהם מורים. מורה הוא כל אחד שברגע נתון עיניים נשואות אליו. עכשיו יש הרבה אני לא רופא, לא מדען, לא איש ביטחון ולא בצומתי קבלת ההחלטות. אבל יש לי/ לנו מה לתת. מורה הוא מתווך אפשרויות - לאדם שבוחר להיות תלמיד. מערך שיעור נושא השיעור: "יהיה בסדר" תחום הדעת: חיים 100 מתאים לגיל: לידה עד מטרות השיעור: התלמיד יבין שמותר לפחד ובה בעת לחפש הזדמנויות. התלמיד יגלה את חוזקותיו וישתמש בהן כדי לייצר שגרה. התלמיד יראה בעצמו מורה. האמצעים: ערבות הדדית נוכחת. ניצול זמן מיטבי לחיזוק קשרים בתוך המשפחה ומחוצה לה. רגעים נתונים ויש הרבה עיניים. להיות מורה – זו עמדה בעולם התלמיד ירכוש כלים להתמודדות עם חוסר ודאות. התלמיד יפנים שזה זמן האמפתיה ויתרגל אותה.

ניצול זמן מיטבי ליצירתיות ויזמות - יש כאן הזדמנויות, צריך למצוא אותן. שיחות - פשוט לדבר, בייחוד עם הילדים. מטלות: רשימת מה רציתי לעשות ואף פעם לא היה לי זמן. שיחה משפחתית קבועה. יומן – לכתוב. טלפון אחד ביום - למצוא אדם אחד ביום שזקוק למילה טובה ולתת לו אותה. קפה ביתי - להיפגש עם חברים, לתקשר. להכיר מחדש את משחקי הקופסה בבית. רשימת רעיונות למוצרים שהייתי רוצה לפתח - כי עיסוק בעתיד מזווית של פיתוח עושה אותו לוורוד קצת יותר. אני מבטיח לעצמי להיות מורה, עכשיו, בכל רגע נתון. ובתקופה קשה זו של מגפת הקורונה אימצתי יוזמה – כדי לתרום את תרומתי ולהקל על כל מי שירצה לדבר איתי, לפחד, להרגיש, לעצור רגע, לשאול. אמסור את מספר הטלפון שלי לכל מי שיהיה מעוניין בכך בעת הזאת. העולם זקוק לנו, המורים. תארו לכם שכל מורה יעשה, פעם ביום, שיחת טלפון שבה הוא יהיה מורה למי שמשוחח איתו, ותוכלו לדמיין לכם הרבה מאוד שיחות של תקווה ביום. אני לארופא, לאמדען, לאאישביטחון ולאבצומתי קבלת ההחלטות, אבל יש לי/ לנו מה לתת; מורה הואמתווךאפשרויות-לאדםשבוחרלהיותתלמיד

19

Made with FlippingBook Publishing Software