קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

הפקולטה למדעי היהדות המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר

תואר שני בתנ"ך בשנה אחת תוכנית לבחירתך במסלול ללא תיזה – ש"ש(: 18) קורסים שנתיים 9 • יום לימודים אחד בשבוע, במשך שלושה סמסטרים בשנה * פריסת התוכנית גמישה * לימודי השלמה לפי הרקע האקדמי תואר שני בתנ"ך במגמת חדשנות בהוראת התנ"ך בחדשנות פדגוגית: מגוון פדגוגיות חדשניות 2.0 תנ"ך המיישמות עקרונות ללמידה מיטבית בשילוב כלים דיגיטליים

תואר שני המיועד למעוניינים להתמחות בפיתוח מערכות למידה והדרכה בסביבה טכנולוגית ולהשתלב כמעצבי למידה והדרכה במערכת החינוך ובחברות וארגונים התכנית מקנה לסטודנטים ידע תאורטי ומעשי בפיתוח תכניות למידה ובשילוב והטמעה של טכנולוגיות במערכות למידה לסוגיהן התכנית מותאמת ללמידה מרחוק בעזרת טכנולוגיות מתקדמות מסלול יישומי (ללא תזה) ומסלול מחקרי (עם תזה) המאפשר המשך לימודים לדוקטורט באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל ניתן להגיש מועמדות לסמסטר סתיו ולסמסטר אביב תשפ ״ א בחינוך: M.A. טכנולוגיות ומערכות למידה באוניברסיטה הפתוחה

* התוכניות מיועדות לבעלי תואר ראשון ומתאימות במיוחד למורים בשנת שבתון * מורים הזכאים למלגת לימודים מטעם ארגון המורים, יקבלו מלגה משלימה

03-5318229 : טלפון bible.biu.ac.il : אתר המחלקה | bible.dept@biu.ac.il : דוא"ל לפרטים ולהרשמה

* 9392 : מוקד המידע לשירותך | biu.ac.il

הפקולטה למדעי היהדות המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה ע״ש מרטין )זוס(

• אפשרות לתוכנית לימודים מרוכזת לתואר שני בשנה אחת* • פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים** • מסלול למורים, מורי דרך, מדריכי 'תו תקן' ומורי של"ח * במסלול ללא תיזה - שלושה סמסטרים של יומיים בשבוע או לימודים של יום בשבוע במשך שנתיים ** בכפוף להחלטות מל"ג ולשיקול הדעת האקדמי של האוניברסיטה בואו לחקור את ארץ-ישראל על תקופותיה השונות במגוון תחומים במעבדות מתקדמות, בקורסי שטח, בסיורים ובחפירות בצפונותיה - בהדרכת טובי החוקרים והמרצים תואר שני בלימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה

לפרטים נוספים: bit.ly/EducPolicy

כי אצלנו הלימוד הוא דרך ארץ

03-5318350 : טלפון Lisa.biu.ac.il : אתר המחלקה | Israel-Studies.Dept@biu.ac.il : דוא"ל לפרטים ולהרשמה

* 3500

* 9392 : מוקד המידע לשירותך | biu.ac.il

Made with FlippingBook Publishing Software