קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

בפורטוגל ישלנו מערכת בינארית, כלומר, ישלנו אוניברסיטאות, ויש מה שאנחנו מכנים פוליטכניונים - בתי ספר המכשירים

רק אחוז מסוים מהמורים כמצוינים. זה תלוי בהערכת בית מהמורים 70%- הספר. כך, למשל, בבית ספר אחד לא ייתכן ש .20% - 15%- הם מצוינים - כי יש מערכת מכסות - אלא רק כ מורים שסיימו את הלימודים ינסו להתקבל לבתי ספר פרטיים או ציבוריים? בדרך כלל הם מעדיפים בתי ספר ציבוריים כי השכר שם טוב יותר. וקביעות, זה לתמיד? בבית הספר הציבורי זה לתמיד, אך בפרטי לא. בבתי ספר פרטיים מנהל בית הספר הוא שבוחר מורים, ולא משרד החינוך כמו בציבורי. כך שהמנהל יכול לומר, 'בסדר, אתה יכול ללמד בבית ספר זה כל עוד אתה מסכים ומציית ואתה מבין את תפיסת החינוך שלנו'. הוא גם יכול לומר, 'אתה לא טוב. אתה צריך לעזוב'. בבית הספר הציבורי, לעומת זאת, מנהל בית הספר אינו יכול לעשות זאת כי משרד החינוך עושה זאת. מלבד ההכשרה הארוכה וההערכה - מה מבחינת סך הדרישות ממורים? זו עבודה תובענית מאוד, מעייפת מאוד, והייתי אומרת, מלחיצה מאוד - כי יש המון לעשות. בקבוצות מיקוד מצאתי שמורים התלוננו - לא על ההוראה ולא על עבודתם עם התלמידים, אלא בנוגע לרפורמות, לסוגי העבודות האחרות שמוטלות עליהם בבתי הספר. זאת נוסף ללחץ להשיג ציונים טובים, בגלל מבחני פיזה, בגלל בחינות בין לאומיות, בגלל דירוג בתי הספר (ובשנים האחרונות מפרסמים העיתונים את דירוג בתי הספר). בנקודה זו, שמשיקה למצב בישראל, סיימנו. מטבע הדברים, לא נגענו בכל הנושאים, אבל זו טעימה ומבט על הדומה והשונה בינינו ובין האחרים. מורים מוערכים על ידי עמיתיהם, על ידי ראש המחלקה וגם על ידי מנהל בית הספר, ועל ידי מעריך מומחה שבא מבית ספר אחר. ומי שנכשל, יש לו הזדמנות להשתפר - עליו לעשות קורס פיתוח מקצועי, ועליו להראות שהוא התגבר על חולשותיו וקשייו

מורים לגן ולחטיבה צעירה. מהם תנאי הקבלה להוראה?

מי שרוצה להיות מורה בחטיבה צעירה, עליו לעבור בחינה לאומית בפורטוגזית ובמתמטיקה. אלו הבחינות הלאומיות בסוף החינוך העל-יסודי. ומי שרוצה להיות מורה בתיכון, יכול להיבחן רק במתמטיקה או רק בביולוגיה. ומי שרוצה ללמד היסטוריה? עליו לבחור מקצוע אחד בלבד. לדוגמה, אם אדם רוצה להיות מורה להיסטוריה, עליו לעשות בחינה לאומית בהיסטוריה, ובדרך כלל פילוסופיה, ואחר כך ללמוד לתואר בהיסטוריה, לימודים של שלוש שנים. לאחר סיום לימודי התואר בהיסטוריה עליו לעבור ריאיון כדי להיכנס לתוכנית לתואר שני, ולעבור מבחן בפורטוגזית כדי להוכיח שהוא שולט בשפה. מהם ההבדלים בין ישראל למקומות אחרים בעולם מבחינת הכשרת המורים? העניין הוא בגיוון. אני חושבת שגם לכם יש תקנות לאומיות ומסגרת לאומית להוראת חינוך, אבל זה תלוי במידת החופש שיש למוסדות. בפורטוגל יש לנו מסגרת לאומית, וצריך להכין את תוכנית הלימודים להוראה ולכלול חמישה תחומים: מדעי החינוך, הידע במקצוע, הפרקטיקה המקצועית, דידקטיקה, והאחרון - ממדים אתיים, חברתיים ותרבותיים. חמשת התחומים הם חובה. משרד החינוך קבע גם את מספר נקודות הזכות בתוכנית הלימודים. אבל זה נתון לשיקול דעת האוניברסיטאות או הפוליטכניון. האם יש גם הערכת מורים? יש הערכת מורים, בכל שלוש או ארבע שנים - זה תלוי בשלב בקריירה. יש גם הערכות תלמידים והערכות בית ספר. מי הם המעריכים? מורים מוערכים על ידי עמיתיהם, על ידי ראש המחלקה וגם על ידי מנהל בית הספר, ועל ידי מעריך מומחה שבא מבית ספר אחר. ומי שנכשל, יש לו הזדמנות להשתפר - עליו לעשות קורס פיתוח מקצועי, ועליו להראות שהוא התגבר על חולשותיו וקשייו. ההערכה מאפשרת לדעת כמה מורים הם מצוינים או טובים מאוד או טובים בכל בית ספר. אבל זה תחרותי מאוד, שכן יש מערכת מכסות, הקובעת שבכל בית ספר ניתן להעריך

24

Made with FlippingBook Publishing Software