קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

עד כה, בדרך "צרה" ולא כתפיסה בחינוך. חינוך היברידי המתואר במאמר זה מבקש להשאיל את הביטוי ולהעבירו לחשיבה החינוכית כחלק מאסכולה ביקורתית בחינוך. חינוך היברידי עתה אבקש להציג את העברת המושג היברידיות אל המערך החינוכי הקיים, כחלק מתפיסה חינוכית חדשה, "חינוך היברידי". חינוך היברידי מציג לפני קוראיו חמישה ממדים המקיימים את בסיס החשיבה ההיברידית בחינוך. הממד הראשון הוא דמיון. הנחת היסוד היא כי האדם אינו יכול לחוות חוויה כפי שהיא נחווית על ידי אדם אחר. ניתן לטעון כי בשנים האחרונות חלה נסיגה בשימוש בדמיון במערכת החינוך, ובעולם בכלל, בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות. מה שבעבר היה נראה בלתי אפשרי, יושב לנו כיום על כף היד, ומחשבות שכיום נראות כבלתי ניתנות להוצאה לפועל, אינן נתפסות כמופרכות בהווה המשתנה על בסיס יומי. חינוך היברידי מבקש להחזיר את משמעות הדמיון כחלק מתהליך חינוכי כדי ליצור הבנה כי אני הוא לא האחר, אך באפשרותי לדמיין את האחר. התפיסה ההיברידית בחינוך מבקשת להודות כי תהליך חוויית החוויות שונה מאדם לאדם ולכן תהליך החינוך שונה מאדם לאדם. על האדם המתבגר לקבל את היותו "דמיונאי".

עד כה בתחום החינוך היברידיות מתייחסת לשימוש בטכנולוגיה לצד המורה האנושי; "חינוך היברידי" במאמר זה מתייחס לתפיסה חינוכית

אשר מעוניינת לשנות את דרך החשיבה הדיכוטומית החינוכית

הממד השני הוא מניפולציית האגו. הנחת היסוד היא כי השליטה באגו, והיכולת להשתמש בו בעת הצורך, היא תכונה חשובה להתפתחות האדם, בכלל, ולהתפתחות התלמיד בפרט. החשיבה ההיברידית בחינוך רואה את העולם כמקום תחרותי. שימוש נכון באגו ישמור באדם את הייחודיות שבו מול החברה. היכולת לנוע בין החשיבה המתמסרת לחברה לבין החשיבה האגואיסטית האינדיווידואלית מאפשרת לאדם המתבגר למצות את היכולת שבו, על ידי שימוש נכון באגו. הממד השלישי הוא חשיבה פרוגרסיבית. הנחת היסוד היא כי התהליך החינוכי המתרחש כיום הוא תהליך המשקף את הרגע, ומשתנה מדקה לדקה, משיעור לשיעור, מהפסקה להפסקה, מיום ליום. עולם ללא גבולות ברורים. חוויות

27

Made with FlippingBook Publishing Software