קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

מורה לספרות, למקרא ולאומנויות; מוביל חדשנות וסוכן שינוי בלמידה ובחניכה | מנשה בן מאיר

חשיבה על יעדים חינוכיים שראוי לחזק בזמן זה של משבר הקורונה ולאחריו

עצם הדבר כי העתיד סמוי ונסתר מעינינו אינו פוטר אותנו מחשיבה מבוססת מציאות משתנה או מציאות משברית ועדיין חייבים לפתח ראייה חדשה מציאות חדשה הצעה להיערכות חדשה

הנחת העבודה שלי מתבססת על מאמר חדש של פרופ׳ יובל נח הררי ("המגפה מחייבת ניסויים חברתיים חסרי תקדים - .)27.3.20 ," והם ישנו את העולם", מוסף "הארץ אני מבקש ליישם לתחומי החניכה והלמידה את תובנותיו הכלל-תרבותיות של יובל נח הררי. היום, בתנאי המגפה, אך גם לקראת עולם טכנולוגי, שיגביל את האדם וגם ישרת אותו בו זמנית (בייחוד בתנאי משבר אך גם בימים כתיקונם), מזוהים שלושה יעדים ליישום: . יעד ראשון של החניכה והלמידה הוא לאמן (בזמן המגפה 1 ולאחריה) את הלומד הצעיר לעידן של אמביוולנטיות, של דיסאינפורמציה, של מבוכה ודילמות מוסריות. היטיב לתאר את הניגודים האלה צ'רלס דיקנס, בספרו "בין שתי ערים" [תרגמה מאנגלית: מרים יחיל-וקס]:

ואימון של לומדים צעירים לקראת מצב שיהיו בו לבדם, מכל ההיבטים, ויצטרכו לקבל בעצמם החלטות מחושבות בנוגע לגופם ולנפשם. האימון והתרגול המקבילים לעמידה בבדידות הם התרגול והאימון להתנהלות בצוות, ליצירת שיתוף יזום לצורך התייעצות ופעולה. פיתוח מיומנות חברתית בתנאי בידוד (מאונס ומבחירה כאחת) הוא הכרחי. במיומנות חברתית אין הכוונה ל"סחבקיות" בעלמא, קשר חולף עם מי שמזדמן, אלא לבחירה מודעת של השותפים הכי יעילים והכי תורמים לשימור האיכויות האישיות של כל אחד. זו שעתן של קהילות למידה, קהילות תמיכה וקהילות מתנדבות (תופעה שפורחת מעצמה בימי המגפה בצורה מעוררת התפעלות). התנהלויות אלה מתקיימות בחברה בה הלומד הצעיר מתפקד ופועל, בעיר בה הוא חי ובמדינה בה הוא אזרח מן המניין. . המדינה (כל מדינה) אמורה לתפקד כמקום מגונן, תומך 3 ומעורר רגשות הזדהות לוקליים. המציאות הגלובלית, עם כל יתרונותיה, יוצרת גם את חוליי הגלובליזציה, כמו ניצול חברות ומדינות עניות בידי העשירות ומיצוי פרוע של משאבי טבע אוניברסליים. למרות זאת אנחנו כפר גלובלי, אם נרצה או לא נרצה. מכאן צומח היעד השלישי, שיוגדר: אימון ותרגול הלומד הצעיר לפיתוח יכולות מגע וקשר עם העולם הגדול, עם שותפים ממדינות אחרות. לכן נדרשת שליטה בכמה שפות והתמצאות בתרבות העמים. מיומנויות אלה הן מכריעות ליצירת קשר עם שותפים בעלי חשיבה שונה ותרבות שונה ברחבי העולם. כל שלושת היעדים הנזכרים "מתחממים" כבר זמן על אש קטנה. גם לפני המגפה דובר על טיפוח לומד אוטונומי

"היה זה הטוב בזמנים, היה זה הרע בזמנים; היה זה עידן החוכמה, היה זה עידן הטיפשות; היה זה תור האמונה, היה זה תור הספקנות; היו אלה ימים של אור, היו אלה ימים אפלים; היה זה אביב התקווה, היה זה חורפו של ייאוש; הכול היה אפשרי, דבר לא היה אפשרי..."

. יעד שני לחניכה וללמידה הוא טיפוח הלומד האוטונומי 2 האקטיביסטי. הבידוד, הסגר, הלבדיות הוכיחו כי יכולת האדם להתנהל בתנאים קיצוניים (מבחירה או מהכרח) היא הכרחית. יכולת זו היא קריטית לעמידות הפיזית והנפשית של הלומד הצעיר. לכן בשלב ראשון חשוב לקיים תרגול, הכשרה

32

Made with FlippingBook Publishing Software