קשר עין גליון 299 - ירחון ארגון המורים ספטמבר-אוקטובר 2020

מיינדפולנס הוא, למעשה, לא תרגול אחד, אלא שם כללי למשפחה של תרגולים מנטליים-קשביים שמטרתם לפתח ולטפח קשב ומודעות לעצמי ולאחר

בית ספר סגול, שפותחה ומנוהלת על ידי צוות מומחים ממרכז סגול למוח ותודעה של המרכז הבינתחומי הרצליה, היא דוגמה למהלך כזה. התוכנית מבוססת על תאוריות וממצאים מחקריים מעולם הפסיכולוגיה, החינוך וחקר המוח, ומלווה במחקר והערכה. היא משלבת השתלמויות מקצועיות, קורסי מנהיגות למנהל/ת ולצוות מוביל בית ספרי, פיתוח מקצועי וליווי אישי, ארגוני ופדגוגי של ההנהלה והצוות המוביל וכן ריטריט קיץ למורים. במהלך התוכנית המורים המשתתפים בה עוברים בראש ובראשונה תהליך אישי-טרנספורמטיבי בו הם רוכשים ידע וכלים לתרגול של מיינדפולנס ויכולות חברתיות-רגשיות לתועלתם האישית (שנה א׳), ולאחר מכן הם לומדים להעביר את הידע והכלים שרכשו לתלמידיהם בכיתה וכן ליישם אותו במרחבי בית הספר השונים (שנים ב׳ וג׳). בזכות שילוב הרכיבים השונים בתוכנית, מעבר לבסיס ידע וסל מיומנויות של מיינדפולנס ולמידה חברתית-רגשית שמקבלים כל בתי הספר הסגולים, היא ניתנת להתאמה לצרכים הייחודיים של כל בית ספר, לערכים המנחים אותו ולייחודיות שלו, כך שהכלים ה"סגולים" משרתים את בית הספר לצורך השגת מטרותיו החינוכיות והערכיות.

העקרונות המנחים את יישום התוכנית בבית הספר מבנה התוכנית ואופן היישום שלה בבית הספר מונחים על ידי שני עקרונות, שמטרתם לאפשר לתוכנית ליצור שינוי עמוק וארוך טווח בבית הספר. העיקרון הראשון הוא "בית הספר השלם", שנועד לאפשר הטמעה עמוקה של הידע והכלים, שבית הספר רוכש, בכלל המרחבים והפעילויות הבית-ספריות, כך שהם ייעשו לחלק מההוויה, התרבות והשפה הבית-ספרית. העיקרון השני הוא זה שלפיו לבית הספר צריכה להיות בעלות ) על הידע והמיומנויות שהתוכנית מקנה, כך ownership( שסוכני השינוי בתוך בית הספר יהיו אנשי הצוות החינוכי של בית הספר, ולא מנחים מבחוץ, והוא נועד לסייע ליצירת שינוי גם ברמה המערכתית של בית הספר כארגון, שהופך להיות ארגון גמיש, לומד ומשתנה. המחקר המלווה שאנו מבצעים מראה שרבים מהמורים ומהמורות שמחים לאמץ אל חייהם האישיים והמקצועיים את סל הכלים והמיומנויות שהתוכנית מציעה, מתוך הרגשה שכלים אלו הם רלוונטיים להם, ומיטיבים איתם, כאנשים בכלל וכאנשי חינוך בפרט. www.sagolschool.org.il

51

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker