קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

| יוסי בן אשר*

למידה חברתית רגשית ופדגוגיה מתבוננת

גישה חדשה המתפתחת בתחום החינוך, למידה כדרך ולא כמטרה – תאוריה ופרקטיקה

ב שנים האחרונות מתפתחים בבתי ספר בארץ ובעולם . דגמים SEL - דגמים שונים של למידה חברתית רגשית חינוכיים אלה אינם חלופה לתוכנית הלימודים הקיימת, לרכישת ידע ולפיתוח דרכי למידה, אלא הם השלמה בממד נוסף שנותן מענה למצוקות המסלימות בתחומי שחיקה, פגיעה במוטיבציה, חוסר במשמעות והתמודדות עם לחצים. מסייע בטיפוח כישורים רגשיים וחברתיים - תוך אישיים SEL ובין אישיים - כדי שייתנו מענה לתופעות אלה באמצעות כלים ישימים ומהותיים, ובהם פיתוח חוסן, ויסות רגשי, התבוננות פנימית, מיקוד, דיאלוג מאפשר ואמפתי עם התלמידים וההורים ובתוך הצוותים החינוכיים. למידה חברתית רגשית תומכת בחוסן. המורים בתקופה זו עובדים שעות רבות בזום. הגוף עצמו: הלב – שאחראי על הכוונה והערכים שאני מביא/ה, הבטן – שאחראית על הרגשות, כל אלה כמעט לא באים לידי ביטוי בדרך עבודה זו. הדבר מביא לעלייה בשחיקה. בהקשר הזה ההמלצה למורים היא לא לשכוח, במשך היום, לשאוף אוויר לאזור החזה והבטן בכמה נשימות עמוקות. פעולה פשוטה זו משמעותית לחיזוק החוסן דווקא בתקופה זו. כמורים וכמחנכים עלינו להזכיר לעצמנו, דווקא בתקופה זו, את הכוח וההשפעה שיש לנו על התלמידים: "לעיתים קרובות מדי אנו ממעיטים בכוחה של אמפתיה, נגיעה, חיוך, מילה טובה, אוזן קשבת, מחמאה כנה, או המעשה הקטן ביותר של אכפתיות, Leo( לכל אלו יש הפוטנציאל לשנות חיים", ליאו בוסקאליה .)Buscaglia במקביל מתפתחת גישה חדשה בשדה החינוכי. גישה זו מבוססת על שילוב בין תובנות שמקורן במסורות שהתפתחו במשך אלפי שנים במזרח ובמערב לבין ידע מתחומי מחקר Contemplative( חדשניים, והיא נקראת פדגוגיה מתבוננת ). על פי הפדגוגיה המתבוננת, בכל רגע, בכל Pedagogy

מפגש, מסתתרים שלושה ממדים. הממד הראשון הוא חיבור עם העצמי, עם כל מי שאנו ברגע הזה: עם המחשבה, הנפש, הנשמה. הממד השני הוא החברתי, מפגש עם האחר ועם העולם שסביבי: להבחין באחר, לפנות לו מקום ולפגוש אותו בהקשבה, התבוננות ונוכחות מלאה. הממד השלישי הוא הזדמנות להתרחבות אל מעבר לגבולות העצמי, למפגש עם מרחב שהוא חיצוני לי, החוויה שבהתמזגות עם הגדול מאיתנו, עם הבריאה. לפדגוגיה המתבוננת מספר שערים, ובהם שער התודעה, שער היצירה, שער הדיאלוג ושער התנועה, ומטרתה לחבר את השערים האלה, המעודדים התפתחות רגשית חברתית, לדיסציפלינה (תחום הדעת) הנלמדת בכיתה. איך המורה יכול לשלב, בפועל, למידה חברתית רגשית עם פדגוגיה מתבוננת, בעשייה בכיתה? אפשר לעשות זאת באמצעות תרגילים העוסקים במיקוד תשומת הלב של התלמידים כאן ועכשיו, לדוגמה: תרגיל הפרח והנר "עצמו את העיניים ועקבו אחרי הכנסת האוויר והוצאתו. דמיינו שביד האחת אתם אוחזים פרח יפה וריחני וביד השנייה אוחזים נר דולק. שאיפה עמוקה ואיטית, נריח את הפרח. נשיפה ארוכה ואיטית, שלהבת הנר מהבהבת. כך חמש פעמים". יש פרקטיקות שונות דרכן הפדגוגיה המתבוננת מבקשת לגעת בשערי האני ולפתוח אותם. בשירה 'קידוש' מספרת זלדה על החוויה שחוותה בעת הקשבה למילותיו של סבא שלה בשעת הקידוש. המילים הקדושות הנאמרות בזמן הקידוש על ידי הסב האהוב, בשירה של זלדה, המדיטציה בעולמם של הבודהיסטים, הצ'י קונג המפגיש את המתרגל עם האנרגיה העדינה בגוף, הדיאלוג הפילוסופי המזמין לשאול את השאלות הגדולות על החיים,

42

Made with FlippingBook Publishing Software