קשר עין גיליון 320 מרץ-אפריל 2024

נורית הס | המחלקה לפנסיה

genieh@igm.org.il כתובת דוא״ל: | 03 - 7106755 טל׳ המחלקה: | יו״ר המחלקה לפנסיה

קשר הודעות הארגון

במזכיר הסניף, במחלקת הפנסיה ועוד. במידת הצורך יופנה המורה להיוועצות אצל יועץ פנסיוני חיצוני במחיר סמלי המסובסד ע”י הארגון. יופנה המורה לחישוב הפנסיה התקציבית . יוסי ברקוביץ לרו”ח באמצעות מחלקת הפנסיה מורים המבוטחים בשתי קרנות פנסיה מקבילות, או בפנסיה תקציבית ובפנסיה - כדאי ורצוי להם ותיקה, או בפנסיות שונות לפגוש יועץ פנסיוני באמצעות מזכיר הסניף או באמצעות מחלקת הפנסיה. בקרן שנות צבירה או יותר 35 מורים שלהם ותיקה, רצוי וכדאי גם להם להיוועץ ביועץ פנסיוני. את ההפניה ניתן לקבל ממחלקת הפנסיה בלבד. כנסים וסדנאות לפורשים כנסים למתעתדים לפרוש בסוף שנה זו ייערכו (בסיום שנת הלימודים). יוני בסוף חודש על המועדים המדויקים ועל דרך הרישום ניידע בהמשך, באתר ארגון המורים ובגיליון “קשר עין״ הבא. הסדנאות ייערכו בחודשים אוקטובר נובמבר.

פרישה מוקדמת מבעלויות מורים עובדי בעלויות המעוניינים בפרישה מוקדמת, מתבקשים למלא את הבקשה בפורטל משרד החינוך, במערכת “פרישה מוקדמת מבעלות”. כמו כן ניתן להיכנס לאתר משרד החינוך דרך אתר ארגון המורים, מחלקת הפנסיה. אישור מרץ - מאי. ניתן למלא בקשה בחודשים פרישה משרד החינוך יימצא בפורטל עצמו. תיחשב מאושרת כאשר יהיה רשום אישור מטה. פרישת גיל מורים הפורשים פרישת גיל דרך קרן הפנסיה מתבקשים להוריד טפסים מאתר הקרן או לבקש את הטפסים ישירות מהקרן, למלא אותם, ולהעביר אותם אל הקרן. ומעלה 60 מורים עובדי משרד החינוך מגיל המבוטחים בפנסיה תקציבית, הפורשים מרצון או פרישת גיל, מתבקשים ליידע את המחוז, באמצעות הפורטל, שברצונם לפרוש. ייעוץ פרישה הינני חוזרת ומדגישה שמורה המעוניין לפרוש חשוב שייוועץ או פרישה מוקדמת, גיל פרישת

15

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker