ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

>>>

>>>

מחקר והוראה

הסכם מלגות

עבודות דוקטורט המחלקה לקרן ידע של ארגון המורים הקימה ספרייה דיגיטלית שבה נאגרו עבודות דוקטורט שנעשו על ידי חברי הארגון. לחיפוש של עבודות דוקטורט: > קרן ידע > אתר ארגון המורים עבודות דוקטורט.

שיתוף פעולה עם מוסדות להשכלה גבוהה

>>>

מלגות

המחלקה לקרן ידע בארגון המורים בבתיה"ס העל־יסודיים מעניקה מלגות השתתפות בשכ"ל ללומדים תואר אקדמי או תעודת הוראה בתחום חינוך והוראה. במסגרת פעולותיה להעלאת רמת ההשכלה והדרגה האקדמית של המורים, ממשיכה ליזום פרויקטים במסגרתם מוענקת מלגה נוספת מאת מוסד הלימודים להשכלה גבוהה. לצורך חיפוש רשימת החוגים במוסדות להשכלה גבוהה שאיתם נחתמו ההסכמים: אתר ארגון הסכמים עם > קרן ידע > המורים מוסדות להשכלה גבוהה.

מלגה בסך - M.A. לתואר ₪ 5,500 B.A. לתואר ₪ 4,500 לתואר ד"ר ₪ 2,500

לעבודת דוקטורט ₪ 2,000 לתעודת הוראה ₪ 3,000

זמני הגשה ובירור קריטריונים לזכאות במלגת לימודים אפשר למצוא כאן: > קרן ידע > אתר ארגון המורים מלגות למורים.

19

Made with FlippingBook Annual report