ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

קרן ידע

>>>

קרן ידע מציעה לכם לשפר את דרגתכם האקדמית וליהנות מ:

מלגות // מלגות השתתפות בשכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה ספרייה דיגיטלית // למשתתפים בפרויקטים אקדמיים בשווי אלפי שקלים // באתר ארגון המורים לעיון במחקרי חינוך והוראה ועבודות דוקטורט מלגות אלה הן ללא קשר להחזר שכר לימוד או מענקי לימוד ממשרד החינוך.

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

18

Made with FlippingBook Annual report