ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

המחלקה לקרנות השתלמות

>>>

המחלקה לקרנות ההשתלמות מציעה לכם שני אפיקי חיסכון משתלמים: קרן השתלמות - מנוהלת עצמאית על ידי "עגור - חברה לניהול קופות גמל מתופעלת על פי הוראות ניהול פיננסיות מוגדרות // וקרנות השתלמות בע"מ״ // יו״ר הדירקטוריון הוא חבר הנהלת באמצעות הבנק הבינלאומי הראשון ארגון המורים, והוא אמון על טיפול שוטף מול העמיתים ומול הבנק והקרן בשנת ההשתלמות.

23

Made with FlippingBook Annual report