ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

המחלקה לפנסיה

>>>

מחלקת הפנסיה מציעה לכם: הפנסיה היא החיסכון החשוב ביותר של העובד והיא זו שתקבע את רמת חייו של העובד לאחר פרישתו. הנושאים הפנסיוניים הם סבוכים מאוד ודורשים התמחות וידע בהבנתם ולכן מורים שלא מבינים או לא מכירים את הנושא מתעלמים ממנו. כך נוצרות שגיאות שקשה מאוד לתקן מאוחר יותר. כתובת מרגיעה לכל השאלות ולכל התהיות: ייעוץ, הכוונה וסיוע בכל סוגיות הפנסיה ותוכניות הפנסיה הסבוכות: תקציבית, צוברת ותיקה וצוברת חדשה // מידע מלא, ייעוץ אישי, תכנון פנסיוני וחישובי פנסיה // טיפול וייעוץ בפרישה מוקדמת ובפרישת גיל וייצוג בוועדות משרד החינוך // כנסים וסדנאות לקראת פרישה ועוד.

ייעוץ פנסיוני אישי המחלקה לפנסיה מעניקה למורים חברי הארגון מידע, הכוונה וסיוע אישי לשמירת זכויותיהם בכל נושאי הפנסיה, בפרישה מוקדמת ובפרישת גיל. במידת הצורך ניתנת הפניה ליועץ פנסיוני חיצוני בתשלום סמלי.

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

24

Made with FlippingBook Annual report