ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

מי אנחנו

ארגון המורים בבתי הספר העל־יסודיים ובמכללות הוא איגוד מקצועי, עצמאי, 92,000- . חברים בו כ 1958 לא הסתדרותי ובלתי מפלגתי, אשר הוקם בשנת עובדי הוראה בחינוך העל־יסודי (חטיבות ביניים, חטיבות עליונות ומכללות) מכל רחבי הארץ, בכל זרמי החינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי והערבי ובמכללות. ארגון המורים הוא המומחה לחינוך על־יסודי. כל מורה המצטרף לארגון המורים זכאי ליהנות מכל השירותים שהארגון מעניק, ובכללם טיפול פרופסיונלי, מלגות, הלוואות, שירותי פנאי ונופש, כבר מהיום הראשון פעילויות תרבות, הגנה משפטית, ביטוחים למיניהם ועוד, ההצטרפות לארגון המורים היא וולונטרית. הארגון וללא תקופת אכשרה! מעניק לחבריו ביטחון תעסוקתי וכלכלי. - המעיד על ISO 9001:2015 ארגון המורים נושא בגאווה את תו התקן • איכות הניהול של הארגון ומתן שירות לחברים. התקן הוא בינלאומי, הארגון מתחייב להעניק שירות מקצועי אדיב ואישי לכל מורה בכל פנייה. ארגון המורים בבתי הספר העל־יסודיים ובמכללות

4

Made with FlippingBook Annual report