ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

מטרות הארגון מתן הגנה מקצועית לעובד הוראה במערכת החינוך העל־יסודי ובמכללות. • חתירה לשיפור מעמדו, תנאי עבודתו ושכרו של המורה בביה"ס • העל־יסודי. ביטחון תעסוקתי וכלכלי לחברי הארגון. • העלאת הרמה החינוכית ורמת הלמידה במוסדות החינוך העל • יסודי בארץ. קידום והובלה של תהליכים, רפורמות, יוזמות ואף מאבקים • במקרה הצורך, הכל למען עתיד מערכת החינוך בישראל בכללותה. ניהול מו"מ לחתימה על הסכמים עם הממשלה ועם המעסיקים • האחרים במערכת החינוך העל־יסודי. תרומה להתפתחות תורת החינוך, ההוראה והלמידה באמצעות • קיום כנסים, ימי עיון, תחרויות ולמידה מתמדת של התפתחות מגמות ושינויים בהוראה. ייצוג חבריו בפני מוסדות, אישים וגופים שונים. • הוצאה לאור של ספרים, כתבי עת ועוד. •

5

Made with FlippingBook Annual report