ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

דבר יו״ר ההנהלה

מורים יקרים, ארגון המורים בבתיה"ס העל־יסודיים ובמכללות מייצג את רוב רובו של ציבור המורים העובדים בחינוך העל־יסודי בישראל, הכולל כיתות ז' עד י"ד. הארגון פועל בשני מישורים מקבילים. האחד הוא הטיפול בהגנה על זכויות המורים, החל ברמת הפרט ורמת ביה"ס וכלה בכלל ציבור המורים, ובתוך כך קידום מעמד המורים מתוך התמודדות תבונית עם מערכת יחסי העבודה במדינת ישראל, שיפור שכרם ותנאי עבודתם - נושאים אשר השגתם היתה כרוכה בדרך כלל במאבקים, שכן אף אחד, מעולם, לא הגיש לנו אותם על מגש של כסף. מכאן גם המוניטין שלנו כארגון חזק הלוחם למען זכויות חבריו. המישור השני הוא פעילות הארגון כאגודה פרופסיונלית, כלומר, פיתוח ההוראה כפרופסיה הבאה לידי ביטוי בהובלה ומעורבות בכל הנושאים של תהליכים חינוכיים, רפורמות בתוכניות לימודים ובבחינות בגרות אשר הונהגו ע"י משרד החינוך במשך השנים ועוד. גולת הכותרת של פעילות הארגון במישור זה היא הרפורמה "עוז לתמורה".

6

Made with FlippingBook Annual report