סוד החיים - המפתח שלי להתמודדות עם מצבים קשים בחיים ולהשגת חיים טובים יותר - כתב ג'וני ירושלים

להתעורר ולהתחיל לעכל את הדברים ולהתרומם מחדש .

צריך

זה לא קל, זה לא פשוט אבל אם ברצוננו להמשיך את החיים, אין ברירה וצריך לעשות זאת. בשלב כזה או אחר צריך לעשות את הסוויץ המחשבתי ולשנות כוון על מנ ת לראות איך מתחילים לעלות בעליה ו לא בתחתית. גם שעולים אפשר לעלות שלב ולנוח ואז להמשיך, כל אחד יבחר לעצמו את הקצב הנכון אבל העיקר שהתנועה תהיה כלפי מעלה בשלב המתאים. יש אנשים שגם יכולים לעלות שלב ולרדת חצי, להמשיך עוד עליה קטנה ולהישא באותו מצב וכך בע צם בטיפוס איטי בכל זה צריך אבל לזכור דבר אחד, אם עלינו לקבל החלטות שהן הרות גורל, בדרך כלל זה מדובר על טיפול בריאותי, אחריות טיפולית וכדומה, צריך להיות החלטי ולא לדחות דברים עד שנתאושש. אסור לדחות נקודות כאלה שב עצם יכולות להפר כל איזון של החי ים ובעצם יכולות להוריד אותו מטה מטה בגלל שלא קיבלנו טיפול בזמן . לכן, במצבים כאלה של טיפול רפואי, צריך להתנהג אחרת, לקבל אחריות, להזיז דברים וזאת על מנת לא להחמיר את המצב ובעצם, לקבל טיפול נאות שלפעמים הוא יכול להיות קריטי ומ ציל חיים . אני שהיום מייעץ לכולם את הכל יחסית בקלות, לא הייתי קל לעצמי. אני שהיום אחרי שנים רבות בא ומדבר מנקודת מבט אחרת, לא הייתי יותר טוב מהרבה אנשים היום שהם בתחילת הדרך . בהתחלת הדרך התאספ תי בתוך עצמי עמוק, חוץ ממשפחה ק רובה, איש לא יכל להתקרב אלי ובע צם התנתקתי מכל אדם, לא רציתי לשמוע כלום מאיש, חפרתי וחקרתי, ובעצם מה שראיתי לעצמי זה את המוות בעיניים וספרתי לעצמי את הימים שנשארו לי עוד לחיות . להגיע ליעד של הב נת המציאות וההתמודדות איתה . זה לא פשוט כל הדבר ה זה, גם לא קל, אפילו הייתי אומר מאד מסובך .

ר להישא

ר

יותר מזה, חיפשתי איך להתאבד, חקרתי באינטרנט מה ע ושים, קיבלתי

Made with FlippingBook Annual report