בשביל הבקעה - מגזין מועצה אזורית בקעת הירדן - גיליון 80 - שבט תשפ"ד ינואר 2024

חירום ובטחון

2023 ” תחרות “מוכנות לחירום בישראל יפה :2023 אלו הן הרשויות המצטיינות והמוסדות הרפואיים המצטיינים בתחום המוכנות לחירום לשנת עספיא, קריית טבעון, עכו, רחובות, רמת גן, אשקלון, באר שבע, שדות דן, מטה בנימין, בקעת הירדן, הר חברון, מרכז רפואי שיבא תל השומר ומרכז רפואי שיקומי הרצפלד.

, פיקוד העורף והמועצה לישראל יפה, בשיתוף משרד הפנים, מרכז 28.9.23 בתאריך השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון האזורי והרשות החירום הלאומית חשפו את בטקס 13 הזוכים בתחרות “מוכנות לחירום בישראל יפה”, הנערכת זאת השנה ה - רב רושם בנוכחות מפקד פיקוד העורף, אנשי פיקוד העורף, הנהלת המועצה לישראל יפה, סגן ראש רח”ל, מנהל מינהל חירום ובטחון במשרד הפנים, משרד הפנים, נציגים בכירים ממרכז השלטון המקומי והמרכז לשלטון אזורי, ראשי רשויות מקומיות, מנהלי אגפי ביטחון וקב”טים, מנהלי סניפי המועצה לישראל יפה ומתנדבים.

ğĤđĞĐ ďđģĕĠ

˜~„ƒ ‚ƒ˜Š

רשויות שזכו באותות הצטיינות בקטגוריות הבאות: תוכנית מיגון רשותית: באר שבע מרכיבי ביטחון להתיישבות: מועצה אזורית הר חברון יעדי שירות: רמת גן

˜‡–ƒ„~‚ ‚”ƒŒ‚ ‡‰ –‡‚ ˜•

˜ƒŽ‡‡†”‚ ˜ƒ˜ ‚˜‰„ ˜ƒŽ˜‚ƒ ‚Š‡‚• ˜‡‡–ƒ€†•

˜ƒ– ˜ ˜–€Œ 2023 ‚’‡ Š~–—‡ ‹ƒ–‡ Š ˜ƒŽ‰ƒŒ

ניהול ומימוש תקציב הג”א: מועצה אזורית שדות דן קהילה והתנדבות: מועצה אזורית בקעת הירדן מידע לציבור: מועצה אזורית מטה בנימין מגן משרד הפנים ניתן לרשות אשר ביצעה תהליכי חדשנות ונערכת לחירום בצורה מיטבית הוענק לעיר אשקלון. תושבי בקעת הירדן- יישר כוח על רוח ההתנדבות והנתינה שלכם!

‚

‘ƒŠ~ ~ƒŠ‡Œ ‡’– ‘–ƒ‚ ƒ•‡’ •’Œ

ƒ–Š ‹–ƒ‡ Š‡Œ Š ~˜ ˜‡Œƒ~Š‚ ‹ƒ–‡ ‚ ˜ƒ—– —~–

’

Œ

ƒ

‡

‰

Š

ƒ Ž

~

–

˜

—

Š

‡ 

‡

ƒ –

‹

13 ‚ ‚Ž—‚

11 בשביל הבקעה

Made with FlippingBook Ebook Creator