בשביל הבקעה - מגזין מועצה אזורית בקעת הירדן - גיליון 80 - שבט תשפ"ד ינואר 2024

דובר צה”ל

מצדיעים לכוחות הביטחון

12 בשביל הבקעה

Made with FlippingBook Ebook Creator