בשביל הבקעה - מגזין מועצה אזורית בקעת הירדן - גיליון 80 - שבט תשפ"ד ינואר 2024

שירותים חברתיים

חמ”ל התנדבות “חרבות ברזל”

החמ”ל הוקם ביוזמת יעל כרמיאל רכזת התנדבות ובריאות היוצאת ומתנדבים יזמים ומובילים ממספר יישובי הבקעה. החמ”ל הוקם תוך כדי המלחמה כדי לתת מענה לתושבי הבקעה, חיילים ומשרתי מילואים, מפוני הדרום והצפון ונוהל ע”י מספר מנהלי התנדבות ונציגים שונים מהיישובים בבקעה.

על פתיחת מרכז המבקרים משק אורן בנתיב הגדוד - לאיסוף בגדים וציוד, סידורם ותיאום שינועים למפונים יחד עם מתנדבים מדרום הבקעה. שלקחו על עצמם לדאוג מחלקת פיתוח עסקי ותיירות - לאירוח מפוני הדרום והצפון בבקעה ביחד עם מתנדבים נוספים. בשגרה שתמיד מתנדבות חנות יד שניה “לב הבקעה” - פתחו את החנות למפונים ומיינו בגדים לפי צרכים ושינעו אתם. שמנו לב שנשים רבות על אף שמשפחותיהן נמצאות בלחימה הן נלחמו בגבורה מהעורף - הכנת אוכל ושינועו לבסיסי החיילים והמוצבים בבקעה, איסוף תרומות וציוד לכל מי שהיה צריך, שינוע בגדים וציוד למלונות המפונים והתנדבות פעילה בתוכם. תודה שדאגתן למפונים, לחיילים והמילואמניקים כאילו היו ילדכם שלכם! אנו רוצים להגיד תודה רבה למתנדבים היקרים שעבדו, עמלו ימים ולילות בחמ”ל ומחוץ לו! ללב החם של התושבים בבקעה שנענו לקריאות ומילוי הצרכים גם אם למרחקים ארוכים! תודה מיוחדת למובילי ההתנדבות ולהנהגה שקמה מתוך משבר - גילינו כוחות עצומים בכל יישוב! תודה על ההצטרפות לסיעור המוחות והקמת חמ”ל ההתנדבות בחירום, על השעות הקטנות של הלילה והשתתפות פעילה בפגישות הזום והגמישות בעשייה. עם כל הקושי במלחמה אני ראיתי הרבה אור בבקעה, בתושבים ובהון האנושי והאיכותי שקיים אצלינו. כתושבת וכעובדת מועצה אני מודה לכל אחד על העשייה שלכם - החום בא מהאנשים.

דרכו הועברו משימות, הודעות בקשות ומענות.

עבודת החמ”ל נחלקה לתתי נושאים:

עם רס”פים ומפקדים מהחטיבה והפלוגות תקשורת צה”ל: השונות שהתארחו במוצבים והבסיסים על מנת לדייק ולסדר את הצרכים והמענים הניתנים. ביישובים השונים בהתנדבות: הובל על ידי אירוח מפונים מתנדבות שחיברו בין בקשות מפונים למארחים בבקעה שפתחו את ליבם וביתם לתקופה לא מוגדרת. שינוע והעברת ציוד ואוכל למשרתי מילואים, חיילים אוכל שהוכן בבתים, במטבחי היישובים על ידי ומפונים: תורנויות ומתרומות של תושבי הבקעה, חקלאים, בעלי עסקים מהבקעה ומחוץ לה. הרבה מהציוד נאסף במספר מוקדים, במועדוני היישובים, משקים שונים ישנם רבים שלקחו חלק ביוזמה ואנו מודים לכל אחד ואחת מהם, לא נוכל לפרסם על כולם אבל רצינו להאיר על מספר יוזמות שמונעות עד היום ובלעדיהן חמ”ל ההתנדבות בחירום לא היה מצליח. על יוזמת אירועים והתנדבויות עם מפוני הדרום נשות פצאל - במלונות ים המלח, שינוע ציוד - מטבח בקעות שהוכשר במיוחד להכנת אוכל לחיילי המילואים ומשרתים בבסיסים וביישובי גב ההר. רועי ובשיתוף - איסוף ציוד ותרומות לחיילים שנעשה במושב מרחבי הארץ כדי שחיילינו יקבלו את הציוד הכי חמ”לים טוב. כל התקשורת נעשתה מרחוק ובאמון מלא!

יעל כרמיאל, רכזת התנדבות ובריאות היוצאת

16 בשביל הבקעה

Made with FlippingBook Ebook Creator