בשביל הבקעה - מגזין מועצה אזורית בקעת הירדן - גיליון 80 - שבט תשפ"ד ינואר 2024

עבודה קהילתית בזמן מלחמה

לאורך השנים השקענו בחיזוק צוותי הצח”י ומיצוב תפקיד רכזי/מנהלי הקהילות. שמחת תורה, 7-10-23 כמו כולם גם אנו הופתענו מ אך ידענו כי מבחינה מקצועית יש על מי לסמוך.

מערך הצח”י בכול הישובים החל לפעול ונתן מענה הן מאיתור צרכים שעולים בקהילה והן מהעברת הודעות ומתן מידע חשוב לתושבים. לאורך כל התקופה התקיימו מפגשי עבודה לצוותי הצח”י והיו”ר הצח”י. ראינו ברוב הישובים שיתופי פעולה טובים בין צוותי הצח”י לרכזי/ מנהלי הקהילה להנהלות. התקופה הזו של המלחמה התאפיינה ביישובי הבקעה ברמת התנדבות גבוהה, ערבות הדדית בתוך בישוב ובין קהילות שונות בבקעת הירדן. רכזי מנהלי/ הקהילה הובילו תהליכים לחיזוק החוסן היישובי והאישי, קיימו מפגשי עבודה עם המדור לעבודה קהילתית וקידמו ומקדמים את הקהילות שלהם בזמנים לא פשוטים אלו. בשיתוף פעולה התקיימו מפגשי קהילה עם עו”ס גדי רונן על מנת לקבל כלים להתמודדות עם המצב, נערכו שיחות ומפגשי הפגה וצוותים אשר עבדו ונזקקו לכך, ניתן ליווי פרטני לתושבים אשר חשו מצוקה ו/או ביקשו כלים להתמודדות עם המצב.

יש עוד דרך ארוכה לפנינו ואנו פה בשבילכם תושבים וקהילות. רעיה פורסט וקרן כספי דורון – עו”ס קהילתיות המדור לעבודה קהילתית המחלקה לשירותים חברתיים

רצינו לומר תודה ליקל”ר הבקעה, עמיחי רובין וניר צוברי, על שיתוף פעולה הדוק ולמחלקת הבטחון על עשייה משותפת.

ונסיים באמרה “מה שעובד בשגרה יעבוד בחירום”.

17 בשביל הבקעה

Made with FlippingBook Ebook Creator