בשביל הבקעה - מגזין מועצה אזורית בקעת הירדן - גיליון 80 - שבט תשפ"ד ינואר 2024

אבק דורות

בבקעה חשוב שירשמו, יתועדו וישמרו. ואכן, אין ספק שבכל תבניותיו, צורותיו וגלגוליו – על העיתון להוות במה לחלוקה ולשיתוף של ידע, מצד הגוף המפיק והקוראים גם יחד, וכדאי מאד לנצל במה זו.

בקשה אחרונה: סקירה קצרה זו הוכנה על סמך גיליונות העיתונים השמורים כיום בארכיון המועצה. לכן, יתכן שהושמטו שלא במתכוון שמות של עורכים ושותפים נוספים במהלך השנים, ואולי אין דיוק מוחלט בתאריכי ההוצאה לאור של כל אחד מגלגוליו של עיתון המועצה. ועל כן, אם בידכם גיליונות של עיתוני הבקעה משנים עברו, שאין לכם עוד צורך בהם, נשמח אם תעבירו אותם לארכיון המועצה המקומית להשלמת חוסרים, למשמרת ולטובת כלל הציבור.

גיליונות “בשביל הבקעה” השתנו בתדירות הופעתם, 80 בתפוצתם, בעיצובם ובתוכנם – בהתאם לגישת העורכות המתחלפות, לרוח הזמן, לתקציבי המועצה ולמרכיבים נוספים. דף עבה או דק, מבריק או מט, צבעוני או שחור ולבן, מגזין או עלון, ארוך או קצר, כך או אחרת - דברי ימי ההתיישבות

אורית זוכה בפרס על פועלה בהובלת קבוצת הארכיונאים של הרשויות המקומיות, בעידוד הכשרות מקצועיות ומענה מקצועי תומך לארכיונאים בתחילת דרכם. ועל פיתוח מסמך “מדריך מעשי- מפתח עץ/ תיוק להנהלת ארכיון”. מוענק לארכיונאים ₪ 1,500 הפרס בסך שביצעו פרוייקט או תהליך ששיפר את עבודתם ומשרת את כלל הקהילה הארכיונאית בארץ. סכום הפרס יוקדש לפעילות העניפה של אורית גפני בארכיון המועצה: באיסוף המידע של ראשית ההתיישבות בבקעת הירדן, שימור מסמכי המועצה, קידום ועידוד הקמת ארכיונים ביישובים. תודה לאורית גפני על פועלה, ובהצלחה!

22 בשביל הבקעה

Made with FlippingBook Ebook Creator