בשביל הבקעה - מגזין מועצה אזורית בקעת הירדן - גיליון 80 - שבט תשפ"ד ינואר 2024

בקעתון, דרך הבקעה, אי שם בבקעה, בעיני הבקעה, נופים בבקעה, בבקעתנו, חדש תחת השמש וגם “בשביל הבקעה”- השם שנבחר בסופו של דבר. ההצעה של טל סטרומזה מגיתית התקבלה והשם “בשביל הבקעה”, התקבע ונותר במקומו עד ימינו אנו. כאן של 25 המקום לציין כי כבר בגיליון מס’ ) נבדקה 1988 “יתד”, בשנת תשמ”ט ( אפשרות ,שלא צלחה, לשנות את שם העיתון. בגרסה זו של העיתון כתבה אלישבע פארן שחזרה לערוך אותו: “יש מי שיאמר אין חדש תחת השמש” הקופחת כאן, והנושאים הם אותם נושאים והאנשים הם אותם אנשים [...] יש ויש חדש וצריך אולי לעמול כדי למצוא אותו אך הוא כאן, ממש לידנו [...] וגם אם לא יהיה ניתן להדפיסו בפורמט “עיתוני” כפי שהיה בשנתיים האחרונות, הוא בהחלט יראה כירחון כפי שצריך להיות” (בשביל , אב תשס”ט אוגוסט 1 הבקעה , מס’ .) 2 , עמ’ 2009 שולמית קמינסקי, עובדת מועצה וחברת מערכת העיתון, קיבלה את האחריות לעריכת והוצאת עיתון המועצה לאור. היא שמרה על תבניתו המקורית תוך הכנסת שינויים קלים עם הקפדה על תוכן מקושר למתרחש בבקעה בלבד ( עד .) 2020 כסלו תשפ”א/דצמבר 69 גיליון את עבודתה ממשיכה כיום לי מויאל, דוברת המועצה, שהחלה בתפקידה (כסלו תשפ”א / דצמבר 70 זה מגיליון ). תפוצת הגיליון המודפס ירדה 2020 והוא החל להיות מופץ בכלים דיגיטליים. עיתון המועצה הפך 74 בגיליון מספר ל”מגזין”, ואף זכה פעם נוספת לעיצוב גרפי מחודש: מגזין מועצה אזורית בקעת הירדן בשביל הבקעה המשך בעמ’ הבא... ניסן תשע”ג מרץ 26 העיתון יצא לאור מגיליון 2023 תשרי תשפ”ד אוקטובר 80 ועד גיליון 2013

התארכו והתרחבו ממדיו הפיזיים של העיתון והוא אף הודפס על ניירות צבע מבריקים. בניגוד למהדורות קודמות, “עיתון “יתד” יוצא במתכונת חדשה תמצתה ושונה, עיתון קצר, חדשותי“ העורכת, אורית ארציאלי, את השינויים והמטרות של המהדורה הנוכחית (יתד, ). אשרה 2004 , ניסן תשס”ד מרץ 1 מס’ יחיא המשיכה בעריכת העיתון במתכונתו זו.

1990 העיתון יצא לאור החל מתשרי תש”ן ספטמבר 1999 ועד טבת תשנ”ט ינואר עם תחילת כהונתו של ראש מועצה דוד ), חודשה מהדורת 1990 לוי, בשנת תש”ן ( יתד - ידיעון העיתון והוא נקרא מעתה הידיעון נערך . ישובי בקעת הירדן בתחילה על ידי מספר חברי מערכת ובשנים הבאות המשיך הידיעון לצאת בתבנית דומה בעריכת מיכל שלו-ביטון, יפעת כהן ואדם אופק. כאשר בפתחה של כל מהדורה חדשה, סיפרו העורכים על עצמם והצהירו על כוונותיהם ותקוותיהם לגבי העיתון המתחדש. אופי העיתון תאם לשמו והיווה מקור מהימן של העברת מידע על המתרחש במועצה ובישוביה. ועד 1999 העיתון יצא לאור החל משבט תשנ”ח 2003 תשרי תשס”ד ספטמבר שנה לאחר הופעת הגיליון 20 קרוב ל הראשון של “יתד” בגלגולו המקורי, הופק של העיתון בגלגולו השלישי 1 גיליון מס’ יתד- (או למעשה הרביעי) במספר- בשלב זה ידיעון ישובי בקעת הירדן. קיבל העיתון תפנית עיצובית ותוכנית. העורכת, אלישבע פארן, שינתה את עיצובו הגרפי של העיתון כולל עיצוב סמליל שמו. בנוסף, על שער הגיליונות נוספו שמות כלל יישובי בקעת הירדן ותוכן כתבות משתנות בכל גיליון. נוספו מדורים חדשים קבועים ואגב כך קובע גם סדר הופעתם בעיתון.

22 ועד גיליון 2007 העיתון יצא לאור החל ממרץ 2009 שבט תשס”ט פברואר

עיתון המועצה המקומית בקעת בניגוד לקודמיו שהופקו - שינה - הירדן את צורתו ודמה לעיתונים היומיים, והודפס על ניירות עיתון דקיקים. היה זה שינוי גדול וניכר וכך גם מוצאה של עורכת העיתון שלא היתה תושבת בקעת הירדן. כך פנה ראש המועצה, “קוראים יקרים” “אנחנו בנסיון דאז, דובי טל אל הקוראים. נוסף לחידוש העיתון. הפעם הטלנו את מלאכת העריכה על רותי כהן, אשר “ידה רב לה” בהוצאת עיתוני מועצות כגון: עמק חפר, מגידו, חוף הכרמל ועוד. מסייעת בידה מערכת המורכבת מתושבי , 2007 (בקעת הירדן, מרץ הבקעה...” .) 2 , עמ’ 1 גיליון

העיתון יצא במתכונת זו החל מאב תשס”ט אוגוסט 2013 שבט תשע”ג ינואר 25 ועד גיליון 2009

בשביל בגלגול הבא של העיתון המקומי השתנו שוב מאפייניו הפיזיים הבקעה והתכניים של העיתון. הדפים חזרו להיות מבריקים וצבעוניים וגודל הנייר התקבע בממדים בינוניים. בגיליון הראשון התבקשו הקוראים להציע שם לעיתון – אכן 2 החדש, וכך – החל מגיליון מספר השתנה שמו. שאלוני תושבים שנשלחו לאתר המועצה, עם הצעות לשם חדש, שמורים בארכיון המועצה. ביניהם

2004 העיתון יצא לאור החל מניסן תשס”ד מרץ לערך 2006 ועד סוף , חותמת מהדורה יתד את עידן עיתוני נוספת ואחרונה שלו, שחודשה עם תחילת כהונתו של ראש המועצה דובי ). הפעם 2004 טל, בשנת תשס”ד (

21 בשביל הבקעה

Made with FlippingBook Ebook Creator