בשביל הבקעה - מגזין מועצה אזורית בקעת הירדן - גיליון 80 - שבט תשפ"ד ינואר 2024

מדרגות וסף שער הכניסה הדרומי לאתר במהלך החפירה (ש’ בר)

מדרגות בן שלוש מדרגות בנויות הוביל את הנכנסים למחנה. הממצא הקראמי ובעיקר ממצא המטבעות מעידים שעיקר הפעילות במקום הייתה, ככל הנראה, במאה השלישית לסה”נ. המחקר באתר רק בראשיתו ובמקום סממנים רבים של מתאר מחנה/מצודה רומי השולט על הדרך, אבל לגבי התיארוך כבר עכשיו ניתן להסיק שלאור היעדר ממצא מובהק מהמאות הראשונה והשנייה לסה”נ, אין ככל הנראה קשר בין הקמת לסה”נ). 73-66 האתר לדיכוי מרד בר כוכבא או למרד הגדול ( בשנה הבאה נחדש את החפירה באתר ונקווה לחשוף מידע נוסף במטרה לבחון האם אכן מדובר במחנה רומי על הדרך.

תכנית האתר כפי שפורסמה בכרך השני של סקר הר מנשה. השער הדרומי נחשף בנקודה המסומנת בתכנית כ”פירצה חדשה”

תצלום מרחפן של האתר בסיום החפירה, מבט לצפון (א’ ויגמן).

בשביל הבקעה 29

Made with FlippingBook Ebook Creator