בשביל הבקעה - מגזין מועצה אזורית בקעת הירדן - גיליון 80 - שבט תשפ"ד ינואר 2024

יותם אשל

איכות הסביבה

מושב נעמ”ה - מודל למחזור פסולת ביתית וחקלאית

הפעילות הענפה והמאומצת הניבה אט אט עליה באחוז הפסולת הממוחזרת וכיום מושב נעמה נמנה על היישובים המובילים בתחום זה. יו”ר הנהלת הישוב ינון רוזנבלום, “ההירתמות של הקהילה במושב ובמיוחד של החקלאים, אינה ברורה מאליו. לקחנו את המילים והפכנו למעשים. לבצע שינוי קיצוני בדברים שהורגלת לעשות במשך שנים, שינוי שמצריך הירתמות 30 מעל קבועה וגם עלויות משמעותית. אבל הראייה של כולם היא מתוך הבנה שכאן גדלים ילדינו ונכדינו ואנחנו שואפים להשאיר להם מקום שכייף ונעים לחיות בו מעכשיו והלאה”. באיגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון התרשמו מהעשייה ורואים במושב מודל למושבים נוספים בבקעה. כעת מגיעים נציגי יישובים מהמרחב ללמוד כיצד לקדם את המיחזור. מנכ”ל איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון גלעד בן ארי “הטיפול בפסולת, בדגש על פסולת חקלאית, במושב נעמה הוא מודל לכלל המושבים בבקעה. האיגוד והמועצה פועלים כל העת לשפר את הטיפול בפסולת חקלאית בבקעה לטובת הסביבה ואיכות חיי התושבים במרחב כולו”.

אחוז 60 משפחות, כ-% 70 ביישוב מהן משפחות שהצטרפו ליישוב בעשור האחרון במסגרת הרחבה. בעבר, כל סוגי הפסולת החקלאית הושלכו לערוצים בסביבת המושב וכן נשרפו בתדירות גבוהה באתר סמוך. השריפות גרמו לזיהום אוויר שפגע בבריאות התושבים ובאיכות חייהם. בד בבד עם הרחבת היישוב עלה צורך בשיפור תחום איכות הסביבה, יו”ר הנהלת הישוב ינון רוזנבלום, יזם שינוי בתחום איכות הסביבה. השינוי החל בתהליך קהילתי ארוך ומעמיק. לאחריו, רוזנבלום וצוותו הקימו פינות למחזור כמה זרמים של פסולת ביתית ובכלל זה פסולת אלקטרונית. בהמשך הקימו אתר למחזור פסולת חקלאית בין חממות המושב. באתר קיימת חלוקה - באמצעות גדרות ושילוט, לסוגי פסולת: ניילונים, צנרות השקייה,מתכות, ועץ. קרטונים נדחסים במתקן מיוחד. פסולת ירוקה מרוכזת במתחם אליו מגיעים עדרים צאן האוכלים מדי יום את השאריות. עלות הטיפול בפסולת חקלאית ישירה ועקיפה מוטלת על כתפי החקלאים במושב, בכלל זה הקמת המתקנים הסברה, תפעול שוטף ואף שינוע הפסולת החקלאית והביתית מהיישוב לאתרי הטמנה ומחזור.

מושב נעמ”ה הפך למודל בתחום טיפול בפסולת ביתית וחקלאית. בשנים האחרונות בוצע ביישוב שינוי משמעותי שעיקרו הקמת מתחמי איסוף ומחזור לפסולת ביתית וחקלאית. פסולת חקלאית שאינה ממוחזרת מפונה לאתר פסולת מורשה. בכך הפך היישוב למודל ליישוב חקלאי הממחזר את הפסולת ותורם לאיכות הסביבה. תושבי מושב נעמה הינם חקלאים ברובם.

30 בשביל הבקעה

Made with FlippingBook Ebook Creator