החאן - פונדק הרוחות/נתן אלתרמן

יהויכין פרידלנדר, יניב סגל, סוזנה פפיאן, איתי שור

נתן אלתרמן יָרֵחַ /

ג ַּם לְמ ַר ְאֶה נ ו ֹש ָׁן י ֵשׁ ר ֶג ַע שֶׁל ה ֻל ֶּדֶת . שָׁמ ַי ִם ב ְּל ִי צִפ ּו ֹר ז ָר ִי ם ו ּמְב ֻצ ָּר ִי ם . ב ַּל ַּי ְל ָה הַסָּה ו ּר מ ו ּל ח ַל ּו ֹנ ְךָ ע ו ֹמ ֶדֶת ע ִי ר ט ְב ו ּל ָה ב ִּב ְכ ִי הַצ ְּר ָצ ָר ִי ם . ְ ו ּב ִר ְא ו ֹת ְךָ כ ִּי ד ֶר ֶךְ ע ו ֹד צ ו ֹפָה א ֶל ה ֵל ֶך ַ ו ְה ַי ָּר ֵח ע ַל כ ִּי ד ו ֹן ה ַב ְּר ו ֹש ׁ, אִתָּהּ א ו ֹמ ֵר – א ֵל ִי , הֲע ו ֹד י ֶש ְׁנ ָם כ ָּל א ֵל ֶּה ? הֲע ו ֹד מֻת ָּר ב ְּל ַחַשׁ בִּשְׁל ו ֹמָם ל ִד ְרֹש ׁ?

מ ֵא ַג ְמ ֵי הֶם הַמ ַּי ִם נ ִבָּט ִי ם א ֵל ֵי נ ו ּ. ש ׁו ֹקֵט הָעֵץ ב ְּא ֹד ֶם ע ֲג ִי ל ִי ם . ל ָע ַד ל ֹא תֵעָק ֵר מִמ ֶּנ ִּי , א ֱל ֹה ֵי נ ו ּ, ת ּו ּג ַת צַעֲצ ו ּע ֶי ךָ ה ַג ְּד ו ֹל ִי ם .

,1938 , הוצאת יחדיו כוכבים בחוץ מתוך 38 ' , עמ 1995 , הדפסה מחודשת: הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב

7

Made with FlippingBook - Online catalogs