החאן - פונדק הרוחות/נתן אלתרמן

בסיפורים רבים נתפסת הנגינה בכינור כאמנות "יהודית". הכינור טעון גם כסמל במושגים, כמו הנוודות, הארעיות, שמנוגדים לעולמה של נעמי, שמרכזו הבית. בשני המקרים מדובר באדם במיטב שנותיו. ר' עקיבא, מספרת האגדה, היה בן ארבעים כשהחל ללמוד, וחננאל מעיד על עצמו: "כבר אינני נער ומחצית חיי חלפה". ר' עקיבא משמש כרועה צאן; מקצוע בזוי, אם כי מפורסם במסורת, שכן מנהיגים גדולים יצאו מאחרי הצאן להנהיג את העם: משה, יעקב, דוד – הרועים הגדולים. עקיבא הרועה אינו נוטש את מקצועו אלא משכלל ומביא אותו לשיא. הוא חוזר בראש "עדר" של עשרים וארבעה אלף זוגות תלמידים, ומנהיג את מהפכת התורה שבעל פה. חננאל מנגן בקובה שכוחה. הוא מרקיד זוגות ב"ניסור" על כינורו, מנגן על מנת לאכול לחם. גם הוא אינו עוזב את עיסוקו אלא משכלל אותו לנגינה לשמה. בשני העולמות הרוחניים, של תלמידי חכמים ושל אלתרמן, ישנה הנחה כי מקור הכוח הוא האישה. בשני הסיפורים עומדת דמות האישה בין המציאות למיתוס. לאישה באגדה יש כוח ראיה אלוהי. גם היא, כמוהו, בוחרת רועה מאחרי הצאן ועושה אותו למנהיג. במחזה מצויה נעמי בין החיים למתים וממריאה מעבר למציאות. ניכרת העובדה שאת שני הסיפורים כתבו גברים; גברים שעשו במלאכה, והיו מודעים לכוח הבא להם מן האישה שקידשו, שקידשה אותם למלאכתם, מודעים לזכותה ולקורבנה. אך ישנו גם הבדל: אלתרמן הספקן בוחר להשאיר את גיבורו, חננאל, בחוסר מודעות במובן העמוק. חננאל אינו מכיר בכוח שבא לו מנעמי, ובכך מועצמת הנימה הביקורתית. בעל המחזה מתרחק מגיבורו ומבקר אותו. הוא נותן ביטוי לפן שאינו קיים באגדה, אך מצוי, להבנתו, במערכת יחסים מעין זו. הוא שם בפיו של חננאל קול אחד, וכמחזאי מוסיף קול אחר. בעל האגדה, לעומתו, מזדהה עם גיבורו רבי עקיבא ומייחס לו שלימות. נתן אלתרמן יוצר מחזה מודרני תוך שימוש בחומרים תלמודיים. מחויבותו אל המקורות הקלאסיים אינה מחויבות של קבלת סמכות, אלא של השראה, כ"אומן מלים", בעל מקצוע, שכלי עבודתו הם מלים ושפה, והוא מודע לעוצמת הקשר בין דוברים ויוצרים בשפה העברית לדורותיהם.

ק ָר ְב ַּן אָשָׁם ה ָי וּ ח ַי ַי ִךְ, נ ָעֳמ ִי , ו ְאֶת אָשָׁם חֶטְא ִי ש ִׁל ַמְת ְּ. ( מת ו ך המ ח ז ה )

אריאל וולף, סוזנה פפיאן

רות קלדרון–בן-שחר, מתוך "כנפיים של זהב – על 'פונדק הרוחות' לאלתרמן כמדרש אגדה", .1992 , , הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב טורא ב' – אסופת מאמרי הגות ומחקר במחשבת ישראל בתוך

9

Made with FlippingBook - Online catalogs