החאן - תעלולי סקפן

מאת קורט מקרים :1935- אחת הלהקות האלה, 'התיאטרון החדש', הצליחה להעלות שתי הצגות ב מאת ר"ס שריף, בשתיהן הופיעה רחל מרכוס בתפקידים קטנים, אלתרמן תרגם סוף המסע גץ ו את שני המחזות. הלהקה לא האריכה ימים ועם פירוקה עבר חלק משחקניה, ורחל מרכוס ביניהם, ללהקה חדשה 'קומדיה א"י', שייסדוה באותה השנה השחקנים מרים ברנשטיין-כהן ומיכאל גור. מאת גולדפדן. את המחזה והפזמונים תרגם המכשפה הציגה 'קומדיה א"י' את 1935 בנובמבר אלתרמן, לרחל מרכוס היה בהצגה תפקיד קטן. גם להקה זו לא האריכה ימים. על מנת לעסוק במקצועה ולהתפרנס ממנו הופיעה רחל מרכוס בנשפים, שבהם קראה שירים שנכתבו או תורגמו אנו מוצאים אותה בלהקת 'התיאטרון העברי' משחקת תפקיד ראשי 1937- למענה בידי בעלה. ב . את המחזה תרגם אלתרמן. הבית על הגבול במחזהו של קרל שנהר לתרגומים של מערכוני יצחק נוז'יק שתרגם אלתרמן, ללא הזכרת שמו, לתיאטרון 'המטאטא' נוספו תרגומי מערכונים של מרטין רוסט וסמי גרונמן - שניהם כתבו גרמנית. )1938 (אביב כוכבים בחוץ הקדיש אלתרמן בעיקר לכתיבת ספרי שירה, 1940 - 1937 את השנים , לאחר פרסום שני ספרי השירה, הוזמן אלתרמן לבסוף לתרגם 1940 ). בשנת 1940( שמחת עניים ו .)1940- מאת א' ביראבו (בכורה ב בני המיניסטר מחזה גם עבור תיאטרון 'הבימה' - לשיתוף הפעולה של אלתרמן עם סמי גרונמן בתיאטרון 'המטאטא' היה המשך מוצלח מחוץ התקין אלתרמן על פי בקשתו של תיאטרון 'אהל' גירסה עברית למחזה של 1942 לכתליו. בשנת ) היה הצלחתו 1943 (בכורה שלמה המלך ושלמי הסנדלר סמי גרונמן, שנכתב גרמנית במקורו. הראשונה וגם הגדולה ביותר של אלתרמן בשדה של תרגום מחזות. היה זה המחזה הראשון בתרגומו שראה אור בדפוס. לקראת הצגת הבכורה פרסמה הוצאת 'מועדים', את שני הנוסחים: הגרמני המקורי של גרונמן והעברי של אלתרמן. שני הספרים אוירו באיורים זהים מעשה ידיה של ג'ניה ברגר, מעצבת התפאורה של ההצגה. ההצגה זכתה להצלחה רבה ותרגומו של אלתרמן לשבחים מופלגים. לאלתרמן יצא שם של מתרגם מן השורה הראשונה (בתקופה שהיה עליו להתמודד על תחום זה עם אברהם שלונסקי) והוא )1945 ,' ('הבימה פדרה גם קיבל הזמנות תרגום נכבדות: שני מחזות קלאסיים, טרגדיה וקומדיה. פרס שאול 1946 ) הם התרגומים שבזכותם הוענק לו בשנת 1946 ,' ('אהל נשי וינדזור העליזות ו טשרניחובסקי לתרגומי מופת. אלתרמן תרגם את פדרה מן המקור הצרפתי והסתייע בתרגום רוסי, שממנו שאב עקרונות תרגום חשובים. וכך מעיד אלתרמן על דרך עבודתו: 'חזיון פדרה של רסין כתוב כולו בחרוזים. תרגום זה אינו מחורז, פרט לפסקות אחדות, בעיקר מונולוגים. עצם הרעיון לשלב קטעים מחורזים בתרגום לבן, שאול אתי מן המתרגם הרוסי של פדרה - בריוסוב. אף בבחירת הקטעים הללו הלכתי לרוב אחריו ולתרגומו אני חייב תודה על סיוע גם בפרטים אחרים'. המבקרים גמרו את ההלל על התרגום הזה. הויתור על החרוז זכה לשבח כפול, כמשחרר מכבלים שעלולים היו 'לקפח את מעוף השירה', וכמעניק לשחקנים טקסט 'המשחרר את המשחק מן הדקלום'. היתה זו לאה גולדברג שהצביעה על ערכו הספרותי של התרגום החורג במצוינותו מתחומה הצר של הצגת 'הבימה', שימיה בהכרח ספורים: 'תרגום זה הוא הישג חשוב לא לגבי הבמה העברית בלבד, אלא גם לגבי נחשב 1945 פעם ובשנת 52 הוצגה פדרה הספרות העברית שהתעשרה בזכותו בערך קלאסי.' היתה ללהיט קופתי. הפעם נשי וינדזור העליזות הדבר להצלחה קופתית מכובדה, ואילו הצגת זכה אלתרמן לשבחים גדולים על הסגולות הקומיות של תרגומו ועל מציאת פיתרונות ללשונות השונים של הנפשות הפועלות. היו גם קולות ביקורת שפסלו את החרות הלשונית היתרה כביכול, אך הם בטלו בשישים. עם ייסודו של התיאטרון הקאמרי, שסימני ההיכר שלו בתחילת דרכו היו רעננות, טבעיות וחיוניות, היה זה אך טבעי שהמתרגם שזכה למוניטין דווקא בזכות סגולות אלה יוזמן לתרגם מחזות של אנטיגונה תרגם אלתרמן את המחזה הראשון לתיאטרון הצעיר, 1946 ללהקה החדשה. בשנת ז'אן אנואי. שיתוף הפעולה של אלתרמן עם הקאמרי האריך ימים, לא מעט בזכות רחל מרכוס, שהתקבלה לתיאטרון כשחקנית מן המניין. הצלחתו הגדולה של אלתרמן בקאמרי היתה, כידוע, בתרגומו. שלמה המלך ושלמי הסנדלר חידוש ההצגה היו לאלתרמן הישגים חשובים נוספים בתחום זה 1946- לאחר קבלת פרס שאול טשרניחובסקי ב , טרגדיה ראשונה של שקספיר שתרגם, וקומדיות אותלו של תרגום מחזות לבמה והעיקריים בהם: , שבזכותן הוענק לו שנית פרס טשרניחובסקי. מכיוון החולה המדומה ו הקמצן של מולייר ובמיוחד שפרנסתו לא היתה תלויה בתרגומים לבמה, היה זה תחום יצירה משני שלא הרבה לעסוק בו - מחזה לשנה היה הכלל, שניים לשנה - היוצא מן הכלל, והיו גם שנים ללא תרגומים כלשהם. גם אם לא הרבה לתרגם כאחרים בזמנו (אברהם שלונסקי, רפאל אליעז, מנשה לוין, למשל), הטביע חותמו לטובה על דורו. מן הביקורות אפשר ללמוד ששפת תרגומיו נשמעה רעננה וגמישה, קליטה ומובנת, ועם זאת מיטיבה עם השחקנים ובעלת איכויות ספרותיות מובהקות. עוד ייאמר לזכות תרגומיו של אלתרמן מאוצר הדרמה האירופית הקלאסית (שקספיר, רסין, מולייר) שהם האריכו ימים. מכיוון שהיה חלוץ בדורם גם זכו לתוחלת חיים ארוכה מזו הנופלת בדרך כלל בחלקם של תרגומים לעברית, שפה שקצב שינוייה המהיר מפיל 'התיישנות' על יוצריה, ועל מתרגמיה לא כל שכן. , נתן אלתרמן והבמה העברית, מול תגמול מחיאות כפיים ה, מתוך דבורה גילול 2008 , הוצאת הקיבוץ המאוחד

10

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online