עיתון - לשון. כנס "לשון ראשון" ה 13 לשפה העברית

תער ו כ ות אמנ ות | מ ופעים | ערב י מקו ר | מושב ים מקצ ועי ים | לשפה העבר ית: ד י ו נ ים ומפגשים 13 - כ נס “לשו ן ראשו ן “ ה

שערורייה בחוצות שושן: השר המן הוציא חוזה על היהודי המכובד מרדכי. גורמים המקורבים למרדכי מגבשים תגובת נגד מפתיעה להציל את דוד מרדכי מאת פרופ' חננאל מאק

הכל עניין של שפה. ועל כל אלה ידובר ויסופר במושב על לשונה האופיינית של מגילת אסתר, במסורת "לשון ראשון": בכל כנס – שפה של ספר אחר בתנ"ך. ננסה לברר את דרכי הלשון והסגנון שבהן מוביל אותנו המחבר לחצר המלכות העשירה והראוותנית, נראה איך מנהל את האימפריה מלך שיכור והפכפך, נשתתף בטקס בחירת מלכת היופי, הפרס: היא תחמם את חיקו הגס של המלך. נזכור את לבוש התכלת, את טבעת המלך ואת רכבו ופרשיו, ועל כולם: את בני האדם. נכיר את מחשבותיהם, מזימותיהם, פחדיהם ותקוותיהם. נשמע אותם מדברים ושותקים, מצווים ומתחננים, מתייאשים ומתאוששים.

ךְ, מה קורה? הכל טוב? ָ ת ֲ – הי ה –אל תשאלי. בעיות, צרות, בלגן. – למה מה קרה? ך, מרדכי השתגע. לובש סמרטוטים, מסתובב ָ – הדוד של ברחובות, צועק כמו פסיכי. – וולא? מוטי נהיה לי פסיכי? סמרטוטים? – שככה יהיה לי טוב. – צא לרחוב בריצה, תברר מה קרה לו. – המלכה, לא תאמיני. אומרים שהממזר ההוא, המן, הוציא חוזה על הדוד שלך, ועל הדרך בא לו לרצוח את גם כל המשפחה והשכנים... התך נמצא בעניינים והוא אומר שאם תעשי למלך עיניים וגם תבכי לו קצת אולי הוא יעצור את המטורף ההוא... מהיכן הסיפור המוזר הזה? במגילת אסתר! לא מאמינים? זה המקור. הסגנון שונה, התוכן – מדויק. זה הטקסט, בהשמטות קלות: "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויקרע מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדלה ומרה. ותקרא אסתר להתך, מסריסי המלך, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי, אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך. ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו, ואת פתשגן כתב הדת אשר נתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר, ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך, להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי".

וגם: נבחן את לשון המגילה המתגלגלת ברבדים שונים של התפתחות השירה והספרות העברית לדורותיהן. המושב יוקדש לזכרו של הנשיא החמישי מר יצחק נבון ז"ל, הנאמן הגדול של המקרא, העברית וכל מה שביניהם.

20:30 | 6.2 | יום חמישי | 2020 מגילת אסתר - גרסת אודיטוריום | היכל התרבות מאיר ניצן

איך אומרים במרוקאית "תודה"? מני אסייג בגילוי מפתיע: אין מילה כזו!

", לא משאיר 80- מני אסייג, התסריטאי ויוצר הסדרה "שנות ה מקום לספק. המילה 'תודה' לא קיימת בשפה המרוקאית! זה לא שאין למרוקאים על מה ולמי להודות, פשוט, העדה שלנו התמקדה יותר בסליחות. אז איך מברכים המרוקאים? "זה פשוט: תבקעו עיישין ונעביבשקום! תרגום: תאריכו ימים ושלא תדעו מרע!" תודה(!) מני. ואם רוצים להודות בכל זאת – יש מספיק שפות. י. ִ ס ְ ר ֶ להוּ. מ ֵ נ ְ ג ֱ ס ֱ מ ֱ סיבוֹ. א ָ אס. ספּ ָ י ְ ס ַ נק יוּ. גר ֶ ן. ט ֶ ה ש ֶ ן. דנק ָ שוקר וכמובן: תודה, רוב תודות! רוצים לדעת עוד איך מדברים המרוקאים הישראלים בינם לבין עצמם? והרוסים? והאתיופים? והייקים? על כך ידובר ויסופר במושב "מגדל בבל בארץ הקודש". 18:00 | 6.2 | יום חמישי | מגדל בבל בארץ הקודש אודיטוריום | היכל התרבות מאיר ניצן

שיין הורוביץ עיבודתמונה: | אוהד רומנו צילום:

נו הרצל אחותו סוזי, גיסתה פתחה מספרה

4

Made with FlippingBook Ebook Creator