מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

5 . התנהלות במהלך מפגשי ההשתלמות :

מטרת מפגשי ההשתלמות היא למידה ולכן במהלך המפגש יש להימנע מהפרעות כגון שיחות בינאישיות , שיחות , בטלפון כניסה ויציאה מחדר ההרצאות , הבאת תינוקות ילדים או , ביצוע עבודה שאינה קשורה להשתלמות . במידה ובשל התנהגות שאינה הולמת יאלץ המרצה להוציא משתלם מחדר ההשתלמות יחשב זה מקרה כהיעדרות ממפגש השתלמות .

6 . תשלום

. התשלום דמי

משתלם חובת חלה

עבור רישום ועבור קפה וכיבוד כל על .

כסף סכום

בכל השתלמות נגבה

ה" הפסג . 30 ₪ עבור קפה וכיבוד יגבו במזכירות

הרישום בסך 15 ₪ יגבו בעת

א" המתי

י"ע הרישום

התשלום תום עד

לשמור קבלת את

יש. קבלה

במפגש הראשון של ההשתלמות . התשלום במזומן כנגד

ההשתלמות .

שרית קליין רכזת פיתוח מקצועי

Made with FlippingBook Annual report