מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

" לא הידע אלא תהליך הלמידה ,

לא התוצר אלא תהליך רכישתו ,

הם אלה המספקים את ההנאה

הגדולה ביותר "

קרל פרידריך גאוס

Made with FlippingBook Annual report