מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

יום עיון

יום עיון בנושא :

" פגיעה עצמית בגיל ההתבגרות "

יתקיים ביום ד ' 23/1/19 ' יז בשבט תשע ט"

Made with FlippingBook Annual report