מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

נתיבים – " חמלה " פרויקט

מטרת ההשתלמות : העמקת הידע אודות תהליכי התפרצות וויסות מהיבטים פיזיולוגיים ורגשיים ורכישת כלים להתמודדות מכילה וסמכותית עם ילדים הסובלים מקשיי וויסות ובעיות התנהגות .

שעות מוכר לאופק חדש .

היקף ההשתלמות :30

: מנהלות גני חינוך מיוחד : עיכוב התפתחותי ו - ASD .

היעד קהל

‘ ג יום 16:00-19:15

ימים ושעות :

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

היכרות והתאמת ציפיות היבטים פיזיולוגיים ורגשיים של התפרצות וויסות . ויסות – קשר – התקשרות . גרף המשבר כיצד מבצעים הערכת מצב ? עקרונות -ר" בסד הכל הטיפול בעצמנו – מודעות עצמית ושיטות לוויסות עצמי בהתמודדות עם הילד הלא מווסת . תרגול מיומנויות לוויסות עצמי – חמלה לעצמי וחמלה לילד - תמונת ערך עצמי ותרגול . ר" התחב תרגול מיומנויות לוויסות עצמי חמישה נתיבים להתערבות עם הילד הסוער . קריאת טקסט " חמישה נתיבים להתערבות " ומטלה . וויסות הדדי והקשבה פעילה . התמודדות עם תוקפנות והתפרצות . תרגול מיומנויות . שיחת מסלול להתמודדות לאחר ( משבר ולפני המשבר הבא .)

א“מתי

נועם בדריאן

16:00-19:15

16.10.18

1

א“מתי

נועם בדריאן

16:00-19:15

13.11.18

2

א"מתי

נועם בדריאן

16:00-19:15

11.12.18

3

מפגש וירטואלי

נועם בדריאן

16:00-18:30

8.1.19

4

א"מתי

נועם בדריאן

16:00-19:15

5.2.19

5

א"מתי

נועם בדריאן

16:00-19:15

26.2.19

6

מפגש וירטואלי

נועם בדריאן

תרגול הקשבה ושיחת מסלול .

16:00-18:30

26.3.19

7

התמודדות עם שאלות והתלבטויות . מן השטח סיכום

א"מתי

נועם בדריאן

16:00-19:15

30.4.19

8

Made with FlippingBook Annual report