מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

מיניות בריאה בחינוך המיוחד – ' שנה ב

מטרת ההשתלמות : עיבוד עמדות בנושא מיניות האדם ומיניות ומוגבלות . הקניית ידע בסיסי בנושאים הקשורים בהתפתחות ובהתנהגות המינית אצל ילדים ומתבגרים עם וללא מוגבלות . העלאת המודעות למצבי סיכון , ניצול ופגיעה מינית . הגדרת תפקיד הצוות החינוכי ביחס לאספקטים מיניים - חברתיים של התלמידים . פיתוח דרכי התמודדות עם מצבים שונים המתעוררים בחיי היומיום תוך ניתוח מצבים ודוגמאות מהשטח .

שעות מוכר לאופק חדש .

היקף ההשתלמות :60

" ל תשע ח בשנה א ' של ההשתלמות .

שהשתלמו בשנה "

קהל היעד : עובדי הוראה מ"בח

16:00-19:15

‘ ד יום

ימים ושעות :

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

פתיחת שנה ב '– הצגת התוכנית , חשיפה למושגים "ו" סיכון " " מוגנות

א“מתי

לימור ברן

16:00-19:15

17.10.18

1

פגיעות מיניות – , זיהוי דרכי התערבות במסגרת החינוכית : מצבי פגיעה בקרב אנשים עם מוגבלות . מהתגוננות למוגנות – תכנית מוגנות אישית – הצגת מקרים מהשטח של התנהגות מינית מסתכנת . בניית תכנית התערבות בית ספרית : , מדיניות עקרונות , מסרים ונושאים , מרכזיים . שותפים מיניות – עבודה עם הורים וצוות על עמדות כלפי מיניות ומיניות ומוגבלות , איתור

א“מתי

לימור ברן

16:00-19:15

31.10.18

2

לימור סרור

א"מתי

לימור ברן

16:00-19:15

14.11.18

3

א“מתי

לימור ברן

16:00-19:15

28.11.18

4

גל נאור

א“מתי

לימור ברן

16:00-19:15

19.12.18

5

א"מתי

לימור בירן

הבדלים בין המינים

16:00-19:15

2.1.19

6

א"מתי

לימור ברן

גיל ההתבגרות

16:00-19:15

16.1.19

7

Made with FlippingBook Annual report