מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

מיניות בריאה בחינוך המיוחד

.... המשך

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

א“מתי

גל נאור

פרטיות ומרחב אישי

16:00-19:15

30.1.19

8

מסיכון לסיכוי – מיפוי צרכי המסגרת

מפגש וירטואלי

לימור ברן

16:00-19:15

13.2.19

9

א"מתי

לימור ברן

מרחקים חברתיים

16:00-19:15

27.2.19

10

א"מתי

לימור ברן

התנהגות מינית מותאמת ושאינה מותאמת

16:00-19:15

13.3.19

11

א“מתי

לימור ברן

מניעת כניסה למצבי סיכון

16:00-19:15

3.4.19

12

מפגש וירטואלי

לימור ברן

תיאור מקרה

16:00-19:15

1.5.19

13

א"מתי

לימור בירן

חיזור וחברות

16:00-19:15

15.5.19

14

א"מתי

לימור ברן

סיכום שנה

16:00-19:15

29.5.19

15

Made with FlippingBook Annual report