מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

כלי הערכה בריפוי בעיסוק במערכת החינוך

מטרת ההשתלמות : היכרות עם כלי איבחון להערכה תפקודית של ילדים על רצף הגילאים והלקויות .

היקף ההשתלמות :30 שעות מוכר לאופק חדש . קהל היעד : מרפאות בעיסוק במערכת החינוך המטפלות בתלמידים על רצף הגילאים והלקויות ימים ושעות : ‘ ד יום 16:30-19:45

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

- משחקיות knox , TOP , TOES

אשדוד

א“מתי

ענת רייך

16:00-19:15

24.10.18

1

גת

- קרית ה" פסג

גליס מרב

תצפית אקולוגית בסביבות הגן

16:00-19:15

14.11.18

2

אשדוד א"מתי

חוליה זלצמן

פרופיל סנסורי 2

16:00-19:15

21.11.18

3

אשדוד א"מתי

חוליה זלצמן

פרופיל סנסורי 2

16:00-19:15

28.11.18

4

מפגש וירטואלי

חוליה זלצמן

פרופיל סנסורי 2

16:00-18:30

12.12.18

5

נירית ליפשיץ גת- קרית ה" פסג

שאלון התארגנות

-ג"שי

16:00-19:15

19.12.18

6

מפגש וירטואלי

לילך עירד

קריאת מאמר

16:00-18:30

2.1.19

7

אשדוד א“מתי

אירית ליבוביץ

עבודה בקבוצות - תיאורי מקרה ובניית תוכניות התערבות

16:00-19:15

9.1.19

8

Made with FlippingBook Annual report