מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

השתנות קוגניטיבית באמצעות תיווך ותוכניות התערבות

מטרת ההשתלמות : חשיפה לתורת ההשתנות הקוגנטיבית . ללמוד להבנות את התיווך לגירויים באמצעות תכניות התערבות מובנות בתחומים שונים , העונים על המטרות שנקבעות .

שעות מוכר לאופק חדש .

היקף ההשתלמות :30

.

, מורות שילוב יסודי ועל יסודי -

קהל היעד : מחנכות כיתות ח " מ יסודי ועל יסודי -

ימים ושעות : יום א ‘ 16:00-19:15

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

א“מתי

"ד ר גילת טרבלסי

פלסטיות מוחית וחישוביות עצבית

16:00-19:15

28.10.18

1

א“מתי

"ד ר גילת טרבלסי

תיווך והשתנות קוגניטיבית

16:00-19:15

18.11.18

2

מפגש וירטואלי

"ד ר גילת טרבלסי

סרט + מטלה

16:00-18:30

9.12.18

3

א"מתי

"ד ר גילת טרבלסי

תיווך והשתנות קוגניטיבית

16:00-19:15

30.12.18

4

א “מתי

"ד ר גילת טרבלסי "ד ר גילת טרבלסי "ד ר גילת טרבלסי "ד ר גילת טרבלסי

תכניות התערבות קוגניטיביות

16:00-19:15

27.1.19

5

מפגש וירטואלי

ניתוח מאמר

16:00-18:30

10.2.19

6

א“מתי

תכניות התערבות אישיות וכיתתיות - מיומנויות ואסטרטגיות / תכנים

16:00-19:15

24.2.19

7

א“מתי

הוראה מותאמת באמצעות מרכזי למידה

16:00-19:15

24.3.19

8

Made with FlippingBook Annual report