מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

פרגמטיקה וכישורי שיח

מטרת ההשתלמות : העמקת הידע בתחום הפרגמטי . הקניית כלים להערכה והתערבות בשיח הפדגוגי והחברתי של תלמידים כבדי שמיעה וחרשים בגילאי הגן וביה . ס" היקף ההשתלמות :30 שעות מוכר לאופק חדש .

קהל היעד : מחנכות כיתות לק " ש ומורות שילוב תומכות לק ש"

ימים ושעות : יום ב ’‘ 16:00-19:15

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

16:00-19:15

א“מתי

רקפת משולם

העמקת הידע בתחום הפרגמטי . הקניית כלים להערכה והתערבות בשיח הפדגוגי והחברתי של תלמידים כבדי שמיעה וחרשים בגילאי הגן וביה . ס" כישורים פרגמטיים של תלמידים כבדי שמיעה וחרשים .

22.10.18

1

מיכל ברייטמן

א“מתי

רקפת משולם

16:00-19:15

26.11.18

2

מיכל ברייטמן

א“מתי

מיכל ברייטמן

כלים להערכה פרגמטית בשיח הפדגוגי והחברתי .

16:00-19:15

31.12.18

3

דנה גרשון שלום

מפגש וירטואלי

רקפת משולם

הערכה פרגמטית לתלמיד ח"כו

16:00-18:30

28.1.19

4

מיכל ברייטמן

א“מתי

רקפת משולם

מיפוי הערכה פרגמטית והגדרת מטרות ויעדים לעבודה בתחום .

16:00-19:15

11.2.19

5

מיכל ברייטמן

מפגש וירטואלי

רקפת משולם

פיתוח כישורים פרגמטיים בסביבות שיח שונות

16:00-18:30

4.3.19

6

מיכל ברייטמן

א“מתי

רקפת משולם

, כח מוקדי מוקדים , לחיזוק מטרה ויעדים ) בתחום הפרגמטי לתלמיד ח"כו

כתיבת תל (א "

16:00-19:15

1.4.19

7

מיכל ברייטמן

איך עושים את זה ? סדנא לפיתוח הזדמנויות למידה להתערבות פרגמטית באמצעות תיאורי מקרה .

א“מתי

רקפת משולם

16:00-19:15

29.4.19

8

דנה גרשון שלום

Made with FlippingBook Annual report