מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

" מתנות התרפיה באמצעות מגוון אומנויות

"

מטרת ההשתלמות : הפריית מטפלים עמיתים באמצעות הכרות עם מודלים מגוונים של העבודה הטיפולית במגוון תחומי האומנות . העמקת חשיבות הקשר בין מטפל ומטופל בעזרת שימוש בכלים יצירתיים מתחומי התרפיה השונים .

שעות מוכר לאופק חדש .

היקף ההשתלמות :30

קהל היעד : מטפלים בהבעה ויצירה

ימים ושעות : יום ג ‘ 16:00-19:15

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

16:00-18:30

יפורסם

אלון קמפינו

צלילי עולם הנפש

10.10.18

1

טלי אוברסט

א"מתי

מנדלה בטיפול באומנות

16:00-19:15

30.10.18

2

אוריאל

פסיכודרמה טיפול באומנות ומודל הכיתה כקבוצה

27.11.18

א"מתי

16:00-19:15

3

בוגנים גיל זוהר

25.12.18

יהודית

א"מתי

16:00-18:30

4

השימוש באייפד בחדר הטיפול

אוחיון פולי וולודרסקי נעה מאיר רותם גליה פומרנץ סיגל פלד עובדיה גוני רותם אשל שרית קליין סיגל פלד עובדיה

טיפול בתנועה

29.1.19

א"מתי

16:00-19:15

5

מטלה

26.2.19

מפגש וירטואלי

16:00-18:30

6

הסיפור הנרטיבי וכלים טכנולוגיים לבניתו

12.3.19

א"מתי

16:00-19:15

7

מפגש שיתוף - שולחנות עגולים

9.4.19

א"מתי

16:00-19:15

8

Made with FlippingBook Annual report