מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

תפקודים ניהוליים בעבודת קלינאיות תקשורת

מטרת ההשתלמות : העמקת הידע ודרכי התערבות בנושא תפקודים ניהוליים וזיכרון עבודה בעבודת קלינאית התקשורת . היקף ההשתלמות :60 שעות מוכר לאופק חדש . קהל היעד : קלינאיות תקשורת

ימים ושעות : יום ד ‘ 14:00-16:15

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

רקפת משולם

מאפייני הלומד עם לקות שפתית מאפייני הלומד עם לקות תקשורתית

14:00-16:15

17/10/18

א"מתי

1

רקפת משולם

14:00-16:15

31/10/18

א"מתי

2

רקפת משולם

מאפייני הלומד עם לקות שמיעה

14:00-17:15

7/11/18

א"מתי

3

אייפד – בניית סדנת הורים

שרית קליין

14:00-16:15

21/11/18

א"מתי

4

אורטל ימר שרית קליין

אייפד ככלי טיפולי

14:00-16:15

12/12/18

א"מתי

5

רקפת משולם

מאפייני הלומד עם לקות שכלית התפתחותית

14:00-16:15

26/12/18

א"מתי

6

אורטל ימר שרית קליין

אייפד ככלי טיפולי

14:00-16:15

9/1/19

א"מתי

7

אורטל ימר שרית קליין

אייפד ככלי טיפולי

14:00-16:15

30/1/19

א"מתי

8

"ד ר סמדר פתאל

הצגת מודלים התפתחותיים וקישורם להתפתחות שפה והפרעות שפה . זיכרון עבודה : הצגת המודל של בדלי והשלכות על עבודתה של קלינאית התקשורת .

14:00-17:15

6/2/19

א"מתי

9

"ד ר סמדר פתאל

14:00-17:15

20/2/19

א"מתי

10

Made with FlippingBook Annual report