מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

תפקודים ניהוליים בעבודת קלינאיות תקשורת

המשך

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

"ד ר סמדר פתאל

הבנת הנקרא - מודלים של הבנת הנקרא והתערבות בהפרעות בהבנת הנקרא . תיאור תלמיד תוך מתן דגש לתחום התפקודים הניהוליים – מוקדי כוח ומוקדים לחיזוק . ניסוח מטרות ויעדים בבניית התכנית הטיפולית בתחום התפקודים הניהוליים . פיתוח הזדמנויות למידה להתערבות בהפרעות בזיכרון . העבודה עבודה על תפקודים ניהוליים בחדר הטיפולים . תיאור פעילות לעבודה על תפקודים ניהוליים בטיפול . עבודה על תפקודים ניהוליים בטיפול קבוצתי / . מליאתי

14:00-17:15

6/3/19

א"מתי

11

רקפת משולם

14:00-16:15

27/3/19

מפגש וירטואלי

12

רקפת משולם

14:00-16:15

3/4/19

א"מתי

13

רקפת משולם

14:00-16:15

1/5/19

א"מתי

14

רקפת משולם

14:00-16:15

15/5/19

א"מתי

15

רקפת משולם

14:00-16:15

22/5/19

מפגש וירטואלי

16

רקפת משולם

14:00-16:15

5/6/19

א"מתי

17

רקפת משולם

מפגש סיכום - הצגת תוצרים

14:00-17:15

29/5/19

א"מתי

18

Made with FlippingBook Annual report