מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

הוראה מותאמת פרט בגיל הרך

מטרת ההשתלמות : להיחשף לעקרונות ולמרכיבים של הוראה מותאמת פרט . להכיר שיטות וכלים להוראה מותאמת פרט .

שעות מוכר לאופק חדש .

היקף ההשתלמות :60

קהל היעד : גננות שילוב

ימים ושעות : יום ג ‘ 14:00-16:15

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

דנה גרשון שלום דנה גרשון שלום דנה גרשון שלום שרית קליין

14:00-16:15

9/10/18

עקרונות הוראה מותאמת פרט

א"מתי

1

שונות בין לומדים

14:00-16:15

23/10/18

א"מתי

2

שונות בין לומדים - סדנה

14:00-17:15

6/11/18

א"מתי

3

האייפד כאמצעי הוראה

14:00-16:15

20/11/18

א"מתי

4

שרית קליין

האייפד כאמצעי הוראה

14:00-16:15

11/12/18

א"מתי

5

דנה גרשון שלום

מטלה וירטואלית

14:00-16:15

25/12/18

וירטואלי

6

יפורסם

בניית פרופיל מוטיבציוני

14:00-17:15

1/1/19

א"מתי

7

דנה גרשון שלום

התאמת ההוראה לפרופיל המוטיבציה של התלמיד - סדנה

14:00-16:15

15/1/19

א"מתי

8

גילת ר"ד

עקרונות התיווך

14:00-17:15

22/1/19

א"מתי

9

טרבלסי

דנה גרשון שלום

תיווך מותאם פרט - סדנה

14:00-17:15

5/2/19

א"מתי

10

Made with FlippingBook Annual report