מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

הוראה מותאמת פרט הרך בגיל

המשך

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

שרית קליין

האייפד כאמצעי הוראה

14:00-16:15

12/2/19

א"מתי

11

UDL

אפרת דרעי דנה גרשון שלום אפרת דרעי דנה גרשון שלום קליין שרית

14:00-17:15

5/3/19

א"מתי

12

UDL

14:00-16:15

26/3/19

א"מתי

13

כלים להערכה טרום למידה

14:00-16:15

2/4/19

א"מתי

14

קליין שרית

כלים להערכת תהליכי למידה

14:00-16:15

30/4/19

א"מתי

15

קליין שרית

כלים להערכת תוצרי למידה

14:00-16:15

21/5/19

א"מתי

16

קליין שרית

האייפד כאמצעי הערכה

14:00-16:15

4/6/19

א"מתי

17

דנה גרשון שלום

שולחנות עגולים - סיכום והצגת תוצרים

14:00-17:15

25/6/19

א"מתי

18

Made with FlippingBook Annual report